PL EN

Negatoskop wysokiej częstotliwości

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wysoka częstotliwość
  • Szybki zapłon świetlówek
  • Brak lotów migotania stroboskopowego 
  • Płynna regulacja światła światła
  • Wysoka równomierność emisji
  • Trwa mała wymiana źródeł światła
  • Zgodne z normami
  • I klasa ochronności
  • Luminacja  4100 cd / m2 ± 25%

Negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości wyposażony jest w bardzo szybki zapłon świetlówek. Praca całkowicie pozbawiona jest efektu migotania stroboskopowego, co zapewnia ochronę oczu radiologa. Negatoskop ten emituje światło dzienne w temperaturze barwowej 6500°K. Natężenie światła płynnie reguluje się w zakresie 10-100% wartości maksymalnej.

Negatoskop charakteryzuje się wysoką równomiernością emisji światła na całej powierzchni ekranu oraz bardzo dobrą regulacją natężenia światła. Ponadto obsługa serwisowa jest łatwa a wymiana źródeł światła zachodzi bezproblemowo. Negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty. 

Dane techniczne:

Model Pobór mocy Regulacja luminacji Wymiary ekranu Wymiary
10 HF 64 VA NIE 36 x 43 cm 380 x 510 x 92 mm
11 HF 70 VA TAK 36 x 43 cm 380 x 510 x 92 mm
20 HF 130 VA NIE 72 x 43 cm 740 x 510 x 92 mm
21 HF 143 VA TAK 72 x 43 cm 740 x 510 x 92 mm
30 HF 200 VA NIE 108 x 43 cm 1100 x 510 x 92 mm
31 HF 210 VA TAK 108 x 43 cm 1100 x 510 x 92 mm
40 HF 270 VA NIE 144 x 43 cm 1460 x 510 x 92 mm
41 HF 280 VA TAK 144 x 43 cm 1460 x 510 x 92 mm
60 HF 500 VA NIE 108 x 96 cm 1110 x 96 x 92 mm
61 HF 480 VA TAK 108 x 96 cm 1110 x 960 x 92 mm
80 HF 660 VA NIE 144 x 96 cm 1460 x 960 x 92 mm
81 HF 640 VA TAK 144 x 96 cm 1460 x 960 x 92 mm
300 HF 345 VA NIE 120 x 45 cm 1220 x 510 x 112 mm
300R HF 345 VA TAK 120 x 45 cm 1220 x 510 x 112 mm
400 R HF 390 VA TAK 150 x 45 cm 1520 x 510 x 112 mm
500 HF 550 VA NIE 2 pola 90 x 45 cm 1820 x 510 x 112 mm
500 R HF 550 VA TAK 2 pola 90 x 45 cm 1820 x 510 x 112 mm
600 HF 660 VA NIE 2 pola 120 x 45 cm 1220 x 960 x 112 mm
600 R HF 660 VA TAK 2 pola 120 x 45 cm 1220 x 960 x 112 mm
800 HF 800 VA NIE 2 pola 150 x 45 cm 1520 x 960 x 112 mm
800 R HF 800 VA TAK 2 pola 150 x 45 cm 1520 x 960 x 112 mm
1000 HF 1150 VA NIE 4 pola 90 x45 cm 1820 x 960 x 112 mm
1000 R HF 1150 VA TAK 4 pola 90 x45 cm 1820 x 960 x 112 mm

Model Wymiary Opcje
10 HF 36 x 43 cm -
11 HF 36 x 43 cm Regulacja luminacji
20 HF 72 x 43 cm -
21 HF 72 x 43 cm Regulacja luminacji
30 HF 108 x 43 cm -
31 HF 108 x 43 cm Regulacja luminacji
40 HF 144 x 43 cm -
41 HF 144 x 43 cm Regulacja luminacji
60 HF 108 x 96 cm -
61 HF 108 x 96 cm Regulacja luminacji
80 HF 144 x 96 cm -
81 HF 144 x 96 cm Regulacja luminacji
300 HF 120 x 45 cm -
300 R HF 120 x 45 cm Regulacja luminacji
400 R HF 150 x 45 cm Regulacja luminacji
500 HF 2 pola 90 x 45 cm -
500 R HF 2 pola 90 x 45 cm Regulacja luminacji
600 HF 2 pola 120 x 45 cm -
600 R HF 2 pola 120 x 45 cm Regulacja luminacji
800 HF 2 pola 150 x 45 cm -
800 R HF 2 pola 150 x 45 cm Regulacja luminacji
1000 HF 4 pola 90 x45 cm -
1000 R HF 4 pola 90 x45 cm Regulacja luminacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.