PL EN

Negatoskop z podziałem na klatki

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Równomierność emisji światła 
  • Jednolity ekran 
  • Łatwa obsługa serwisowa
  • Zgodność z normami
  • Bardzo dobra regulacja natężenia światła
  • Trwała obudowa 
  • Luminacja ekranu 4200 cd / m2 ±25%

Negatoskop z podziałem na klatki typu NGP zapewnia wygodę oraz precyzję podczas przeglądania zdjęć rentgenowskich. Sprawdzi się zarówno w pracowniach RTG jak i na salach operacyjnych. Światło emitowane posiada temperaturę barwową 6500 °K. Występuje w wielu modelach, które różnią się od siebie ilością klatek oraz wymiarami.

Negatoskopy z podziałem na klatki typu NGP charakteryzują się równomiernością emitowanego światła na całym ekranie. Wyposażone są w ekran jednolity, z prostą i intuicyjną obsługą serwisową. Wysokiej jakości uchwyty rolkowe zapewniają niezawodność sprzętu. Obudowy są trwałe, wykończone proszkowym lakierem, który zapewnia im estetyczny wygląd. 

Zalety negatoskopów z podziałem na klatki NGT:
- emitowane światło jest łagodne, nie drażni oczu użytkownika,
- podświetlenie odpowiednio podkreśla kontrasty, co ułatwia proces diagnostyczny,
- płynna luminancja w zakresie od 50 do 100 % - bez efektu drżenia światła,
- deklaracja CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych,
- nowoczesny design oraz wysokiej jakości materiały.

Dane techniczne: 

Model Pobór mocy Regulacja luminancji Wymiary ekranu Ilość klatek Wymiary
NGP 10 150 VA NIE 36 x 43 cm 1  380 x 510 x 92 mm
NGP 11 150 VA TAK 36 x 43 cm 1 380 x 510 x 92 mm
NGP 20 280 VA NIE 72 x 43 cm 2  740 x 510 x 92 mm
NGP 21 295 VA TAK 72 x 43 cm 2  740 x 510 x 92 mm
NGP 30 440 VA NIE 108 x 43 cm 3 1100 x 510 x 92 mm
NGP 31 490 VA TAK 108 x 43 cm 3 1100 x 510 x 92 mm
NGP 40 600 VA NIE 144 x 43 cm 4 1460 x 510 x 92 mm
NGP 41 615 VA TAK 144 x 43 cm 4 1460 x 510 x 92 mm
NGP 60 900 VA NIE 108 x 96 cm 6 1110 x 960 x 92 mm
NGP 61 940 VA TAK 108 x 43 cm 6 1110 x 960 x 92 mm
NGP 80 1160 VA NIE 144 x 96 cm 8 1460 x 960 x 92 mm
NGP 81 1220 VA TAK 144 x 96 cm 8 1460 x 960 x 92 mm

Model Wymiary Opcje Opis
NGP 10 36 x 43 cm - 1 klatka
NGP 11 36 x 43 cm Regulacja luminacji 1 klatka
NGP 20 72 x 43 cm - 2 klatki
NGP 21 72 x 43 cm Regulacja luminacji 2 klatki
NGP 30 108 x 43 cm - 3 klatki
NGP 31 108 x 43 cm Regulacja luminacji 3 klatki
NGP 40 144 x 43 cm - 4 klatki
NGP 41 144 x 43 cm Regulacja luminacji 4 klatki
NGP 60 108 x 96 cm - 6 klatek
NGP 61 144 x 96 cm Regulacja luminacji 6 klatek
NGP 80 144 x 96 cm - 8 klatek
NGP 81 144 x 96 cm Regulacja luminacji 8 klatek

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.