PL EN

Lampy bakteriobójcze

 • Lampa dwufunkcyjna: bezpośredniego działania jak i pośredniego serii LUMEELAMP STERILIZER DUAL

  Lampa dwufunkcyjna: bezpośredniego działania jak i pośredniego serii LUMEELAMP STERILIZER DUAL

  Producent: LumeeLamp

  Nr kat.:

  Powierzchnia brutto [m2]: 15-20 m2 , 30-40 m2 

  Wykonanie: wersja wolnostojącą, wersja wolnostojąca

  sprawdź
 • Lampa UV bezpośredniego działania POKER

  Lampa UV bezpośredniego działania POKER

  Producent:

  Nr kat.:

  Opis: Światłość 6800cd

  sprawdź
Lampa bakteriobójcza jest to najbardziej efektywne urządzenie do dezynfekcji powietrza. Przeznaczona jest do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń zarówno w placówkach medycznych, biurach, placówkach usługowych, czy na halach przemysłowych. Emitowane przez nią promieniowanie ultrafioletowe nieodwracalnie zabija bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby i inne drobnoustroje. Lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje zarówno powietrze jakie poddawane jest jej działaniom jak i i powierzchnię na którą bezpośrednio świeci. Lampy bakteriobójcze posiadają naprawdę bardzo szerokie spektrum działania, są przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Odbłyśnik zlokalizowany bezpośrednio za świetlówką wykonany jest z aluminium odblaskowego bardzo wysokiej jakości. Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona jest badaniami oraz wszelkimi certyfikatami.W naszej ofercie posiadamy lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania, gdzie promiennik nie jest niczym osłonięty, promieniowanie bezpośrednio kierowane jest i skupiane na powierzchni dezynfekowanej. W czasie pracy lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania personel powinien znajdować się poza zasięgiem jej pracy, zwykle takie lampy włączane są bądź za pomocą pilota bądź za pomocą włącznika z korytarza. Licznik czasu pracy pozwala na bardzo precyzyjna kontrolę bezpieczeństwa pracy i odpowiedniej skuteczności działania.  Emitowane przez świetlówkę promieniowanie oddziałuje fotolitycznie na DNA mikroorganizmów nieodwracalnie niszcząc: bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, drożdże, inne drobnoustroje.Kolejnym typem lamp bakteriobójczych są lampy tzw. przepływowe. Takie lampy dodatkowo wyposażone są w system „napędzający” przepływ powietrza. Lampa jest obudowana i jej promieniowanie nie wydostaje się poza komorą, dlatego też przebywanie personelu w pomieszczeniu w którym pracuje lampa jest bezpieczne i nie zakłóca jej pracy. Takie lampy są bardzo szeroko wykorzystywane w placówkach medycznych, gdzie personel ma zapewnione odpowiednie i bezpieczne warunki pracy.
Trzecim rodzajem lamp bakteriobójczych są lamy które łączą w sobie obydwa tryby – bezpośredniego działania oraz zalety lampy przepływowej.  Świetlówka za pomocą przycisku lub pokrętła może zostać skutecznie schowana/zamknięta w komorze aby przejść na tryb przepływowy. Takie lampy – dualne-które są w naszej ofercie są bardzo estetyczne i mogą spełniać nie tylko funkcje bezpieczeństwa pracy ale również funkcję dekoracyjną. W zależności od trybu wykorzystania i wielkości kubatury pomieszczenia nasi doradcy dobiorą dla Państwa odpowiednie urządzenie. Nasz wyspecjalizowany serwis może przyjechać i zamontować urządzenie a także przeszkolić Państwa w bezpiecznym i skutecznym obsługiwaniu lampy bakteriobójczej.
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.