PL EN

Negatoskopy

 • Negatoskop z podziałem na klatki

  Negatoskop z podziałem na klatki

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 36 x 43 cm , 72 x 43 cm , 108 x 43 cm , 144 x 43 cm , 108 x 96 cm, 144 x 96 cm

  Opcje: -, Regulacja luminacji

  sprawdź
 • Negatoskop opisowy jednopoziomowy

  Negatoskop opisowy jednopoziomowy

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 120 x 45 cm, 150 x 45 cm, 2 pola 90 x 45 cm

  Opcje: -, Regulacja luminancji

  sprawdź
 • Negatoskop opisowy dwupoziomowy

  Negatoskop opisowy dwupoziomowy

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 2 pola 120 x 45 cm, 2 pola 150 x 45 cm, 2 pola 90 x 45 cm

  Opcje: -, Regulacja luminancji

  sprawdź
 • Negatoskop pionowy

  Negatoskop pionowy

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 36 x 87 cm, 72 x 87 cm, 36 x 117cm, 72 x 117cm

  Opcje: Opcja regulacji luminacji

  sprawdź
 • Negatoskop żaluzjowy do zdjęć standardowych

  Negatoskop żaluzjowy do zdjęć standardowych

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 40 x 43cm, 80 x 43cm, 105 x 43cm, 140 x 43cm

  Opcje: Regulacja luminacji

  sprawdź
 • Negatoskop żaluzjowy do mammografii

  Negatoskop żaluzjowy do mammografii

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 2 pola 96 x 30cm, 96 x 60cm, 2 pola 108 x 30cm, 108 x 60cm

  Opcje: Regulacja luminacji

  sprawdź
 • Negatoskop bez żaluzji do mammografii

  Negatoskop bez żaluzji do mammografii

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 72 x 24 cm, 96 x 30 cm, 72 x 24 cm / 96 x 30 cm

  Opcje: Regulacja luminacji

  sprawdź
 • Negatoskop wysokiej częstotliwości

  Negatoskop wysokiej częstotliwości

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 36 x 43 cm, 72 x 43 cm, 108 x 43 cm, 144 x 43 cm, 108 x 96 cm, 144 x 96 cm, 120 x 45 cm, 150 x 45 cm, 2 pola 90 x 45 cm, 2 pola 120 x 45 cm, 2 pola 150 x 45 cm, 4 pola 90 x45 cm

  Opcje: -, Regulacja luminacji

  sprawdź
 • Negatoskop dentystyczny PANORAM 01

  Negatoskop dentystyczny PANORAM 01

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 358 x 172 x 65 mm

  Opis: Wymiary ekranu: 285 x 155 mm

  sprawdź
 • Negatoskop do wbudowania w ścianie

  Negatoskop do wbudowania w ścianie

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Wymiary: 360 x 440 cm, 720 x 440 cm, 1080 x 440 cm, 1440 x 440 cm

  Opcje: -, Regulacja luminacji

  sprawdź
 • Negatoskop automatyczny

  Negatoskop automatyczny

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Opis: Podświetlanie automatyczne

  sprawdź
 • Podświetlacz halogenowy do negatoskopów

  Podświetlacz halogenowy do negatoskopów

  Producent: Ultraviol

  Nr kat.:

  Opis: Do każdego typu negatoskopów

  sprawdź
Negatoskop to urządzanie bardzo szeroko wykorzystywane w medycynie. Negatoskopy służą do obserwacji negatywów. Emitują światło dzienne o temperaturze barwowej 6500°K. Urządzenia te charakteryzują się wysoką równomiernością emisji światła na całej powierzchni ekranu. Najczęściej wykorzystywane są w medycynie do przeglądania zdjęć rentgenowskich w pracowniach RTG, gabinetach lekarskich, salach operacyjnych oraz izbach przyjęć. Zbudowane są ze źródła światła, którego natężenie może być regulowane oraz jednolicie podświetlane na matowej białej lub przezroczystej płycie, gdzie umieszcza się zdjęcie rentgenowskie. W swojej ofercie posiadamy negatoskopy opisowe, żaluzjowe oraz bezżaluzjowe, dentystyczne, do wbudowania na ścianie oraz do mammografii. Negatoskopy są bardzo łatwe w obsłudze i łatwe w serwisowaniu, posiadają trwałą, solidną obudowę, która pokryta jest lakierem proszkowym. Obudowa jest bardzo estetycznie wykonana i wpasowuje się estetyką w praktycznie każde pomieszczenie. Negatoskopy emitują światło dzienne o temperaturze barwowej 6500°K Luminacja ekranu negatoskopu klatkowego jest w zakresie 4200 cd / m2 ±25%. Równomierna emisja światła na całej powierzchni ekranu, nawet w przypadku największych modeli, pozwala na bardzo wygodny i precyzyjny odczyt negatywów.  Natężenie światła może być płynnie regulowane w zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej pozwala na optymalne dobranie jasności ekranu do charakteru opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu. Bardzo precyzyjna regulacja światła i zastosowanie żaluzji pozwala na bardzo dokładny opis detali ze zdjęcia np. mikrozwapnień (bardzo istotne np. przy opisie zdjęć mammograficznych). W naszej ofercie znajdziecie Państwo kilkadziesiąt różnych wielkości negatoskopów zależnych od Państwa potrzeb, od modeli bardzo małych jednopoziomowych, do rozbudowanych wielopoziomowych żaluzjowych urządzeń, które sprawdza się nawet w najbardziej specjalistycznych, zaawansowanych klinikach. W ofercie posiadamy również negatoskopy żaluzjowe, które umożliwiają opis zdjęć bez olśnieni bocznych, zintegrowane z obudową żaluzje „blenduja” ekran również na krawędziach. Negatoskopy żaluzjowe posiadają świetlówki z bardzo szybkim zapłonem, aby niezwłocznie po włączeniu urządzenia. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, nasi wyspecjalizowani doradcy pomogą w doborze odpowiedniego do Państwa potrzeb modelu negatoskopu.
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.