PL EN

Negatoskop pionowy

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pionowy
  • Równomierność emisji
  • Ekran Jednolity
  • Łatwa obsługa
  • Regulacja światła światła
  • Solidna obudowa

Negatoskop pionowy NGP zwiększa wygodę oraz precyzję podczas przeglądania zdjęć rentgenowskich. Urządzenie stosowane jest w sprzęcie medycznym najwyższej jakości. Emitowane światło posiada temperaturę barwową 6500 °K (Day Light), jest ono rozprowadzane równomiernie po całej dostępnej powierzchni ekranu. Proces wymiany źródła oświetlenia jest intuicyjny oraz prosty. 

Negatoskopy pionowe NGP posiadają wszystkie wymagane certyfikaty, w tym wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykazują również zgodność z deklaracją CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008. Charakteryzują się nowoczesnym designem, a trwałe obudowy urządzeń są wykonane z wysokiej jakości materiałów.

Zalety negatoskopów pionowych NGP:
emitowane światło jest łagodne, nie drażni oczu użytkownika,
- podświetlenie odpowiednio podkreśla kontrasty, co ułatwia proces diagnostyczny,
- posiadają wymagane certyfikaty,
- nowoczesny design oraz wysokiej jakości materiały,
- duża regulacja natężenia światła.

Urządzenia te cechują się obrazem rentgenowskim wysokiej jakości, który pozwoli na zauważenie nawet najmniejszych zmian w tkankach miękkich. Zakres korzystania z tych wyrobów jest bardzo szeroki.

Dane techniczne:

Model Pobór mocy Regulacja luminancji Wymiary ekranu Ilość klatek Wymiary
NGP 300P 345 VA OPCJA 36 x 87 cm 1 965 x 410 x 112 mm
NGP 400P 345 VA OPCJA 72 x 87 cm 1 965 x 760 x 112 mm
NGP 600P 550 VA OPCJA 36 x 117 cm 1 1270 x 410 x 112 mm
NGP 800 P 550 VA OPCJA 72 x 117 cm 1 1270 x 760 x 112 mm

 

Model Wymiary Opcje
NGP 300P 36 x 87 cm Opcja regulacji luminacji
NGP 400P 72 x 87 cm Opcja regulacji luminacji
NGP 600P 36 x 117cm Opcja regulacji luminacji
NGP 800P 72 x 117cm Opcja regulacji luminacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.