PL EN

BioCompact I / II

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
  • Elastyczny układ wnętrza
  • Zgodność z ATEX
  • Automatyczne odszranianie
  • Zakres temperatur +2°C do +20°C

Chłodziarki laboratoryjne spełniają wszystkie wymagania, aby mogły znajdować się w miejscach zagrożonych wybuchem (ATEX).Producent daje możliwość wyboru materiału drzwi. Niektóre modele wyposażone są w  zintegrowane systemy alarmowe (temperatury i otwartych drzwi).

Dane techniczne :

Dane techniczne RR310 I RR310 II RR410 I RR410 II RR610 II
Pojemność 218 346 583
Wymiary HxWxD [mm] 1190/1390 * x 595 x 640 1776/1976 * x 595 x 640 1875/2075 * x 695 x 868
Waga [kg] 55 78 114
Moduły do półek // szuflad // koszy 14 półek, 7 szuflad, 4 kosze z drutu 25 półek, 13 szuflad i 5 koszy drucianych Półki 24 (zalecane 5) - Szuflady 12
Drzwi Pełne // Szkło
Temp. Zakres + 2°C do + 20°C
Typ blokady Zamek
Odszranianie Automatyczne
Wyświetlacz temperatury Cyfrowy / zewnętrzny
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny TAK
Alarm temperatury NIE TAK NIE TAK TAK
Alarm otwartych drzwi TAK
Czynnik chłodniczy R600a lub R134a

Model Pojemność Wymiary Drzwi Waga Inne
RR310 I 218 L 1190/1390 * x 595 x 640 [WxSxG] Pełne / Szkło 55 kg Alarm otwartych drzwi
RR310 II 218 L 1190/1390 * x 595 x 640 [WxSxG] Pełne / Szklane 55 kg Alarm temperatury i otwartych drzwi
RR410 I 346 L 1776/1976 * x 595 x 640 [WxSxG] Pełne / Szkło 78 kg Alarm otwartych drzwi
RR410 II 346 L 1776/1976 * x 595 x 640 [WxSxG] Pełne / Szkło 78 kg Alarm temperatury i otwartych drzwi
RR610 II 583 L 1875/2075 * x 695 x 868 [WxSxG] Pełne / Szkło 114 kg Alarm temperatury i otwartych drzwi

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.