PL EN

Komory Binder MK

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: -40 °C do 180 °C
 • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™
 • Programowalne zabezpieczenie przeciwzroszeniowe dla próbek
 • Ogrzewane okno wizyjne z oświetleniem wewnętrznym LED

Komory dynamiczne przeznaczone do badań środowiskowych wymagają wysokich profili temperaturowych działając w zakresie od -40 °C do 180 °C.

Dzięki wysokiej precyzji i wydajności wykorzystywane są do testowania materiałów w zmiennych warunkach klimatycznych.

Urządzenia te zgodne są z powszechnie stosowanymi normami IEC  MIL oraz EN.

Dzięki szybkiej pracy komora potrafi stymulować różnorodne warunki klimatyczne, również skrajne, co umożliwia przeprowadzenie badań skupiających się na wpływie zróżnicowanych warunków środowiskowych na dany materiał. Ma to duże znaczenie w branży motoryzacyjnej lub metalowej, ale także w kosmonautyce lub innych branżach przemysłowych.

Komory doskonale sprawdzają się w w bardzo wysokich i skrajnie niskich temperaturach podczas testów stabilności i wytrzymałości zapewniając jednorodny rozkład temperatury, nawet przy pełnym załadowaniu.

Wszystkie komory do badań środowiskowych BINDER są wyposażone w sprawdzoną technologię komory wstępnego nagrzewania APT.line™, który zapewnia jednorodny rozkład temperatury i gwarantuje dokładny pomiar przy każdym ustawieniu temperatury.

Komory dynamicznych zmian klimatycznych zostały skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem techniki, a w praktycznym zastosowaniu są wydajne i trwałe oraz precyzyjne i łatwe w obsłudze

Wysoka prędkość zmian temperatury na poziomie około 5K/min umożliwia testowanie materiałów zgodnie z aktualnymi normami.

Pojemność serii MK wynosi od 60 do 734 litrów, która jest doskonale przystosowana do okresowych badań temperatury.

Cechy charakterystyczne:

 • Oprogramowanie komunikacyjne
  BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition
 • System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym
 • Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
 • Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB
 • Port dostępu z zatyczką silikonową (model 56, 115, 240) 
 • 2 porty dostępu z zatyczką silikonową (model 720)
 • Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2  z alarmem optycznym
 • 4 koła jezdne, dwa z hamulcami
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Gniazdo 230 V na bocznym panelu z prawej strony
  (model 115, 240, 720)
 • Możliwość ustawienia funkcji rampy
 • Wbudowany rejestrator liniowy
 • Ogrzewanie drzwi
 • Bezhalogenowy czynnik chłodniczy R-452A
 • Chłodzenie zapewniane przez agregat sprężarkowy

Dane techniczne dostępnych modeli: 

Dane techniczne MK56 MK115 MK240 MK720
Pojemność 60 l 115 l 228 l 734 l
Masa netto 168 kg 260 kg 340 kg 570 kg
Wymiar obudowy 400 x 420 x 350 mm 600 x 480 x 400 mm 735 x 700 x 443 mm 1200 x 1020 x 600 mm
Wymiar komory 720 x 1445 x 778 mm 980 x 1725 x 865 mm 1115 x 1715 x 925 mm 1580 x 2005 x 1140 mm
Zakres temperatury Od -40 do 180 °C Od -40 do 180 °C Od -40 do 181 °C Od -40 do 182 °C
Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej 0.5-1.5 ± K 0.1-0.2 ± K 0.1-1.2 ± K 0.32 ± K
Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.5 ± K 0.5-2 ± K 0.1-0.5 ± K 0.1-0.5 ± K
Moc znamionowa 2.8 kW 3.5 kW 5.6 kW 8.7 kWModel Pojemność Masa Wymiary
MK 56 60 l 168 kg 720 x 1445 x 778 mm
MK 115 115 l 260 kg 980 x 1725 x 865 mm
MK 240 228 l 340 kg 1115 x 1715 x 925 mm
MK 720 734 l 570 kg 1580 x 2005 x 1140 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.