PL EN

Komory Wamed seria W

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Wymuszony obieg powietrza
 • Regulator PID
 • Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +250oC
 • Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2oC
 • Możliwość zdefiniowania 1 programu
 • Maksymalny czas trwania programu 99 godz. 59 min
 • Możliwość pracy ciągłej
 • Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura)
 • Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy
 • Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy
 • Inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury
 • Komora z blachy nierdzewnej
 • 1 półka z blachy nierdzewnej perforowanej
 • Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały
 • Kominek wentylacyjny

 

Komora dynamiczna Wamed z serii KBC przeznaczona jest do suszenia, wygrzewania oraz prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych wymagających podwyższonej i ustalonej temperatury.

Urządzenie, w którym zastosowano wymuszony obieg powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatury na całej objętości komory.

Przed niekontrolowanym wzrostem temperatury chronią podwójne, niezależne układy zabezpieczające.

Precyzyjny pomiar zapewnia mechanizm nastawy temperatury co 0,1oC oraz jej stabilizacji w punkcie +/- 0,2oC.

Dzięki możliwości pracy ciągłej oraz funkcji bieżącego monitorowania zadanych i bieżących parametrów podczas pracy użytkowanie staje się funkcjonalne i wydajne.

 

Opcje dodatkowe:

nastawa czasów trwania zadanej temperatury od 0,1 godz. do 999,9 godz.,

możliwość współpracy z drukarką,

obudowa z blachy nierdzewnej lakierowana proszkowo na kolor biały,

obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,

nastawa temperatury do 300oC,

zamknięcie na klucz,

przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,

półki z blachy perforowanej lub pełnej.

drzwi mocowane z lewej strony,

drzwi z oknem szklanym,

podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne z blachy, 

sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy

sygnalizacja dźwiękowa otwartych kominków

sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi

regulacja obrotów wentylatora

możliwość wyłączenia wentylatora

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Model KBC 18W KBC 30W KBC 65 W KBC 100W KBC 140W KBC 150 W KBC 200W
Pojemność 17 l 39 l 75 l 115 l 144 l 150 l 220 l
Moc znamion 900 W 1000 W 1600 W 2100 W 2800 W 2600 W 2600 W
Obieg powietrza wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony
Masa netto 25 kg 36 kg 46 kg 58 kg 80 kg 80 kg 90 kg
wymiary obudowy 430x420x
535 mm
590x420x
535 mm
590x670x
535 mm
780x670x
535 mm
590x1150x
535 mm
950x670x
535 mm
780x1150x
535 mm
Wymiary komory 200x270x
400 mm
360x270x
400 mm
360x480x
400 mm
550x480x
400 mm
360x960x
400 mm
720x480x
400mm
550x960x
400 mm
Półki 1 półka z blachy  1 półka z drutu 2 półka z drutu 2 półka z drutu 3 półka z drutu 2 półka z drutu 3 półka z drutu
Obudowa blacha nierdzewna blacha nierdzewna blacha nierdzewna blacha nierdzewna blacha nierdzewna blacha nierdzewna blacha nierdzewna
Komora blacha stalowa lakierowana proszkowo
na kolor biały
blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały
Alarm TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAKModel Pojemność Moc Masa
KBC 18W 17 l 900 W 25 kg
KBC 30W 39 l 1000 W 36 kg
KBC 65W 75 l 1600 W 46 kg
KBC 100W 115 l 2100 W 58 kg
KBC 140W 144 l 2200 W 80 kg
KBC 150W 150 l 2600 W 80 kg
KBC 200W 220 l 2600 W 90 kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.