PL EN

Komory Binder MKF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: -40 °C do 180 °C
 • Zakres wilgotności: od 10 do 98% wilg. wzgl.
 • Wbudowany zasobnik wody o pojemności 20 L (model 115, 240, 720)
 • 4 bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe

Komora dynamiczna z serii MKF przeznaczona jest do różnego rodzaju testów zimna i ciepła przeprowadzanych w oparciu o uznane standardy testów temperaturowych i klimatycznych, zgodnie z normami DIN i IEC. Dodatkowo wyposażone jest w regulację wilgotności.

Urządzenie działa w zakresie temperatury od -40 °C do 180 °C, a także w zakresie wilgotności od 10% w. wzgl. do 98% w. wzgl.

Codzienne użytkowanie usprawnia bogate wyposażenie seryjne oraz wysoki komfort obsługi komory.

Urządzenia te nadają się do wszystkich testów, które zgodne są z aktualnymi normami pomiarów temperatury i klimatu.

Równomierny rozkład temperatury na całej objętości użytkowej zapewnia technologia wstępnego nagrzewania APT.line™.

Nawet przy pełnym załadowaniu komory zapewnione są jednorodne warunki temperatury a pożądaną temperaturę lub wilgotność można uzyskać szybko, co przyczynia się do precyzyjności wyników pomiarów.

Dodatkową funkcją jest programowalne zabezpieczenie przeciwzroszeniowe. Okno wizyjne komór klimatycznych jest podgrzewane i wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED. Cztery bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe są aktywowane przez sterownik MCS.

 Cechy charakterystyczne:

 • Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
 • Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB
 • Programowalne zabezpieczenie przeciwzroszeniowe dla próbek
 • Ogrzewane okno wizyjne z oświetleniem wewnętrznym LED
 • Oprogramowanie komunikacyjne BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition
 • Port dostępu z zatyczką silikonową (model 56, 115, 240: 50 mm, z lewej)
 • 2 porty dostępu z zatyczką silikonową (model 720: 80 mm, z lewej i prawej)
 • Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Gniazdo 230 V na bocznym panelu z prawej strony (model 115, 240, 720)
 • Możliwość ustawienia funkcji rampy
 • Wbudowany rejestrator liniowy
 • Zegar czasu rzeczywistego
 • Ogrzewanie drzwi
 • Komunikat alarmowy w razie braku wody w zasobniku wody świeżej (model 115, 240, 720)
 • Zabezpieczenie na wypadek rozszczelnienia węży, obejmujące przewody doprowadzające i odprowadzające wodę do wysokości 1 m
 • Bezhalogenowy czynnik chłodniczy R-404A
 • Chłodzenie zapewniane przez agregat sprężarkowy

Dane techniczne dostępnych modeli: 

Dane techniczne MKF56 MKF115 MKF240 MKF720
Pojemność 60 l 115 l 228 l 734 l
Waga netto 280 kg 280 kg 360 kg 590 kg
Wymiar obudowy 720 x 1445 x 780 mm 980 x 1725 x 865 mm 1115 x 1715 x 925 mm 1580 x 2005 x 1140 mm
Wymiar komory 400 x 420 x 348 mm 600 x 480 x 400 mm 735 x 700 x 443 mm 1200 x 1020 x 600 mm
Zakres temperatury Od -40 do 180 °C Od -40 do 180 °C Od -40 do 180 °C Od -40 do 180 °C
Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej 0.5-1.5 ± K 0.1-1.3 ± K 0.1-1.5 ± K 0.1-1.8 ± K
Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.5 ± K 0.1-0.6 ± K 0.1-0.5 ± K 0.1-0.5 ± K
Średnia prędkość nagrzewania zgodnie z IEC 60068-3-5 5 K/min 5K/min 5 K/min 4.8 K/min
Czas schładzania z 180 °C na -40 °C 90 min 95 min 110 min 120 min
Średnia prędkość schładzania zgodnie z IEC 60068-3-5 5 K/min 4.5K/min 5 K/min 4.8 K/min
Moc znamionowa 2.8 kW 4.8 kW 6.8 kW 11 kW

Model Pojemność Masa Wymiary
MKF 56 60 l 280 kg 720 x 1445 x 780 mm
MKF 115 115 l 280 kg 980 x 1725 x 865 mm
MKF 240 228 l 360 kg 1115 x 1715 x 925 mm
MKF 720 734 l 590 kg 1580 x 2005 x 1140 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.