PL EN

Komory Binder MKFT

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres temperatury: -70 °C do 180 °C
  • Zakres wilgotności: od 10 do 98% wilg. wzgl.
  • Wbudowany zasobnik wody o pojemności 20l
  • 4 bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe

Urządzenie Binder serii MKFT to wysokiej klasy sprzęt wykorzystywany do złożonych testów klimatycznych przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące normy za sprawą dużych rezerw mocy oraz szybkiego schładzania komory. Seria MKFT wyróżnia się rozszerzonym zakresem temperatur, regulacją wilgotności co sprawdzi się w przypadku potrzeby szybkich zmian temperatur.

Szybkie schładzanie, wysoka precyzja oraz duże rezerwy wydajności sprawiają, że urządzenia te mogą być wykorzystywane także w przypadku złożonych badań klimatycznych.

Dużym atutem jest wysoka dokładność wskaźnika co do jednej dziesiątej stopnia lub procenta. Ponadto sprzęt przy użyciu pojemnościowego czujnika wilgotności i nawilżania parowego posiada funkcję regulacji wilgotności wewnątrz komory.

Dodatkową funkcją jest programowalne zabezpieczenie przeciwzroszeniowe. Okno wizyjne komór klimatycznych jest podgrzewane i wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED. Cztery bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe są aktywowane przez sterownik MCS.

Innowacyjną techniką zastosowaną w tym urządzeniu jest technologia wstępnego nagrzewania APT.line™ zapewniająca jednorodny i stabilny rozkład temperatury wewnątrz komory.

Zastosowanie „Advanced Preheating Technology” gwarantuje ekspresowy czas powrotu do pożądanych wartości.

Komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MKFT działają w szczególnie szerokim zakresie temperatury od -70 °C do 180 °C, a także w zakresie wilgotności od 10% w. wzgl. do 98% wartości względnej.

 

Dane techniczne dostępnych modeli:

Dane techniczne MKFT115 MKFT240 MKFT720
Pojemność 115 228 734
Masa netto 330 415 635
Wymiar obudowy 980 x 1725 x 865 1115 x 1940 x 925 1580 x 2005 x 1140
Wymiar komory 600 x 480 x 400 735 x 700 x 443 1200 x 1020 x 600
Zakres temperatury od-70 do180 [°C] od-70 do180 [°C] od-70 do180 [°C]
Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-1.3 [± K] 0.2-1.8 [± K] 0.3-2 [± K]
Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.5 [± K] 0.1-0.5 [± K] 0.1-0.5 [± K]
Moc znamionowa 5.5kW 6.5 kW 13kW

Model Pojemność Masa Wymiary
MKFT 115 115 l 330 kg 980 x 1725 x 865 mm
MKFT 240 228 l 415 kg 1115 x 1940 x 925 mm
MKFT 720 734 l 635 kg 1580 x 2005 x 1140 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.