PL EN

Komory Binder MKT

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: -70 °C do 180 °C
 • 4 bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe
 • Programowalne zabezpieczenie przeciwzroszeniowe dla próbek
 • Oprogramowanie komunikacyjne BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition

Komora dynamiczna Binder z serii MKT spełnia najwyższe standardy pod względem precyzji i wydajności w okresowych testach temperaturowych , dzięki zakresowi temperatur od -70 °C do 180 °C oraz naturalnej stymulacji.

Urządzenia z serii MKF umożliwiają nie tylko testowanie materiałów w tym zakresie temperatury, lecz także regulację wilgotności w zakresie od 10 do 98% wilgotności względnej.

Wydajna instalacja chłodząca jest zintegrowana z wysokimi prędkościami schładzania.

Dodatkowym atutem jest możliwość zaprogramowania zabezpieczenia przed zraszaniem próbek, a dzięki sterwnikowi MCS można aktywować cztery bezpotencjałowe złącza przekaźnikowe.

Ponadto urządzenie wyposażone jest w okno wizyjne komór do badań środowiskowych dodatkowo podgrzane i wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED, gwarantujące dobrą widoczność.

Możliwość zindywidualizowanego programowania komór dynamicznych sprawia, że urządzenie jest niezwykle uniwersalne oraz ma szerokie zastosowanie.

Zastosowano wysokiej jakości izolację obudowy a wnętrze komór oraz wewnętrzne strony drzwi są wykonane ze stali nierdzewnej, która jest trwała i łatwa w utrzymaniu.

Bezpieczeństwo zapewnia niezawodny system diagnostyczny wraz z alarmem optycznym i akustycznym.

Komory dynamiczne spełniają najwyższe wymagania w zakresie przemysłowego badania materiałów oraz testów zużycia i wytrzymałości.

Urządzenia te zgodne są z powszechnie stosowanymi normami IEC, MIL oraz EN.

Wszystkie komory do badań środowiskowych BINDER są wyposażone w sprawdzoną technologię komory wstępnego nagrzewania APT.line™, który zapewnia jednorodny rozkład temperatury i gwarantuje dokładny pomiar przy każdym ustawieniu temperatury.

 Cechy charakterystyczne:

 • Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
 • Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB
 • Port dostępu z zatyczką silikonową (model 115, 240: 50 mm, z lewej)
 • 2 porty dostępu z zatyczką silikonową (model 720: 80 mm, z lewej i prawej)
 • Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym
 • 4 koła jezdne, dwa z hamulcami
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Gniazdo 230 V na bocznym panelu z prawej strony
 • Możliwość ustawienia funkcji rampy
 • Wbudowany rejestrator liniowy
 • Zegar czasu rzeczywistego
 • Ogrzewanie drzwi
 • 1 półka druciana ze stali nierdzewnej
 • Wnętrze ze stali nierdzewnej
 • Bezhalogenowy czynnik chłodniczy R-452A i R-23
 • Chłodzenie zapewniane przez agregat chłodniczy ze sprężaniem kaskadowym

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne MKT115 MKT240 MKT720
Pojemność 115 l 228 l 734 l
Masa netto 305 kg 380 kg 610 kg
Wymiar obudowy 980 x 1725 x 865 mm 1115 x 1935 x 925 mm 1580 x 2005 x 1140 mm
Wymiar komory 600 x 480 x 400 mm 735 x 700 x 443 mm 1200 x 1020 x 600 mm
Zakres temperatury Od -70 do 180 °C Od -70 do 180 °C Od -70 do 180 °C
Średnia prędkość nagrzewania 5,3 K/min 5 K/min 4,5 K/min
Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej 0.2-1.8 ± K 0.1-1 ± K 0.3-2 ± K
Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.6 ± K 0.1-0.4 ± K 0.1-0.5 ± K
Moc znamionowa 5.5 kW 6.5 kW 13 kW

Model Pojemność Masa Wymiary
MKT 115 115 l 305 kg 980 x 1725 x 865 mm
MKT 240 228 l 380 kg 1115 x 1935 x 925 mm
MKT 720 734 l 610 kg 1580 x 2005 x 1140 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.