PL EN

Pipeta automatyczna PETTE fix

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Ergonoczminy kształt i konstrukcja
  • Precyzja wykonania
  • Duży wyświetlacz
  • Przyjazna kalibracja
Pipety IKA single fix i vario znajdują wiele zastosowań w nowoczesnym laboratorium. Oznaczenie kolorami ułatwia szybki wybór odpowiedniej pipety. Pipety są odporne na uderzenia, promieniowanie UV i chemikalia, co zapewnia długoterminowe i niezawodne dozowanie przy użyciu końcówki stożkowej. Pipety PETTE fix i vario nadają się do łatwej sterylizacji w autoklawie.  Obsługa jest bezbłędna, precyzyjna i bezpieczna.

Ergonomiczna konstrukcja
Pipety IKA są dostarczane wraz z wymiennymi uchwytami o różnych kształtach i z różnych materiałów. Dzięki temu mamy pewność, że bez problemu mieszczą się one na dłoni. Minimalne siły tarcia i sprężyny zapewniają również ergonomiczne dozowanie bez żadnego wysiłku. Można również zdjąć końcówkę pipety, niezależnie od położenia ręki, podczas gdy jednostka objętości jest bezpiecznie zablokowana.

Trwała konstrukcja
Końcówka stożkowa i tłok pokryte są wysokiej jakości węglem diamentopodobnym (DLC). Konstrukcja pipet jest funkcjonalna i minimalistyczna. Dzięki takiemu połączeniu pipety są wyjątkowo solidne i na długo gwarantują codzienne, bezbłędne dozowanie.

Duży wyświetlacz
Wyświetlacz przedstawia ustawione objętości za pomocą czytelnych znaków. Głębokie osadzenie umożliwia również odczyt podczas dozowania pipetą, bez konieczności zmiany pozycji ręki.

Przyjazna dla użytkownika kalibracja
IKA dostarcza przyjazne dla użytkownika oprogramowanie kalibracyjne do pipet PETTE fix i vario w celu planowania, wykonywania i rejestrowania wszystkich testów kalibracyjnych.

Prosta konserwacja i regulacja
Jednostka objętości z tłokiem i uszczelką może być zdemontowana i wyczyszczona w kilku prostych krokach. Jeśli konieczna jest regulacja, można to zrobić bez dodatkowych narzędzi.

Dane techniczne PETTE fix 5 µl PETTE fix 10 µl PETTE fix 20 µl PETTE fix 25 µl PETTE fix 50 µl PETTE fix 100 µl PETTE fix 200 µl PETTE fix 250 µl PETTE fix 500 µl PETTE fix 1000 µl
Konstrukcja Pipeta z tłokiem wypierającym powietrze
Objętość nominalna 5 µl 10 µl 20 µl 25 µl 50 µl 100 µl 200 µl 250 µl 500 µl 1000 µl
Maksymalna objętość końcówek 10 µl 10 µl 200 µl 200 µl 200 µl 200 µl 200 µl 1000 µl 1000 µl 1000 µl
Dokładność przy objętości nominalnej 0.06 ±µl 0.12 ±µl 0.2 ±µl 0.25 ±µl 0.35 ±µl 0.6 ±µl 1.2 ±µl 1.5 ±µl  3 ±µl  6 ±µl
Dokładność przy objętości nominalnej 1.2 ±% 1.2 ±% 1 ±% 1 ±% 0.7 ±% 0.6 ±% 0.6 ±% 0.6 ±% 0.6 ±% 0.6 ±%
Precyzja przy objętości nominalnej 0.03 ±µl 0.06 ±µl 0.06 ±µl 0.075 ±µl 0.15 ±µl 0.2 ±% 0.4 ±% 0.5 ±% 1 ±% 2 ±%
Precyzja przy objętości nominalnej 0.6 ±% 0.6 ±% 0.3 ±% 0.3 ±% 0.3 ± % 0.2 ±% 0.2 ±% 0.2 ±% 0.2 ±% 0.2 ±%
Wymiary (szer.× wys. × gł.) 30 x 248 x 63 mm 30 x 247 x 63 mm
Ciężar 0.084 kg 0.084 kg 0.085 kg 0.085 kg 0.085 kg 0.085 kg 0.086 kg 0.083 kg 0.083 kg 0.083 kg
Model Pojemność
IKA PETTE fix 5 µl 5 µl
IKA PETTE fix 10 µl 10 µl
IKA PETTE fix 20 µl 20 µl
IKA PETTE fix 25 µl 25 µl
IKA PETTE fix 50 µl 50 µl
IKA PETTE fix 100 µl 100 µl
IKA PETTE fix 200 µl 200 µl
IKA PETTE fix 250 µl 250 µl
IKA PETTE fix 500 µl 500 µl
IKA PETTE fix 1000 µl 1000 µl

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.