PL EN

Korki

 • Korek szklany grzybkowy pusty, ze szlifem

  Korek szklany grzybkowy pusty, ze szlifem

  Producent: SIMAX

  Nr kat.:

  Opis: Szlif 12/21 , Szlif 25/23, Szlif 19/26, Szlif 24/29, Szlif 29/32

  sprawdź
 • Korek szklany ze szlifem PTFE/LG

  Korek szklany ze szlifem PTFE/LG

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Opis: Szlif 19/26, Szlif 24/29, Szlif 29/32, Szlif 10/19

  sprawdź
 • Korek szklany ze szlifem oranż/ISO

  Korek szklany ze szlifem oranż/ISO

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Opis: Szlif 12/21, Szlif 19/26, Szlif 34/35

  sprawdź
 • Korek szklany ze szlifem szkło białe i oranż

  Korek szklany ze szlifem szkło białe i oranż

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Opis: Ze szlifem

  sprawdź
 • Korek do probówki karbowany

  Korek do probówki karbowany

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Opis: biały, czerwono-biały

  sprawdź
 • Korek gumowy

  Korek gumowy

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Wymiary: średnica 16x12mm wysokość 20 mm, średnica 30x21mm wysokość 29 mm

  sprawdź
 • Korek PP

  Korek PP

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Opis: Szlif 10/19, Szlif 19/26, Szlif 24/29

  sprawdź
 • Korek PE

  Korek PE

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  sprawdź
 • Korek PTFE

  Korek PTFE

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Opis: Szlif 19/26, Szlif 24/29, Szlif 29/36

  sprawdź
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór korków oraz zamknięć do kolb, probówek oraz innych szklanych naczyń laboratoryjnych. W sklepie znajdą Państwo korki wykonane zarówno ze szkła borokrzemowego jak i produkty wykonane z tworzyw sztucznych takich jak:PP, PE, PTFE, czy też guma. Wyróżniamy również grupę korków ze szlifem, korki karbowane oraz bezszlifowe. Korki laboratoryjne mają różne średnice, dzięki czemu pasują do większości drobnych naczyń laboratoryjnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drobnego asortymentu laboratoryjnego. W przypadku zainteresowania produktem zachęcamy, do złożenia zapytania ofertowego.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.