PL EN

Szczypce i chwytaki

 • Stalowe szczypce do tygli

  Stalowe szczypce do tygli

  Producent: Schneider

  Nr kat.:

  Długość [mm]: 200, 220, 250, 300, 400, 500, 600

  sprawdź
 • Stalowe szczypce do kolb/butelek

  Stalowe szczypce do kolb/butelek

  Producent: Schnaider

  Nr kat.:

  Długość [mm]: Szczypce, 220, 250

  Wymiary: Kolba [mm], 15-60, 15-40

  sprawdź
 • Stalowe szczypce do rtęci

  Stalowe szczypce do rtęci

  Producent: Rotilabo

  Nr kat.:

  Długość [mm]: 220

  sprawdź
 • Stalowe szczypce do zlewek

  Stalowe szczypce do zlewek

  Producent: Schnaider

  Nr kat.:

  Długość [mm]: Szczypce, 200, 220, 250, 280

  Wymiary: Kolba [mm], 30, 40, 50, 60

  sprawdź
 • Stalowe szczypce do probówek

  Stalowe szczypce do probówek

  Producent: Hammacher

  Nr kat.:

  Długość [mm]: 75

  sprawdź
 • Drewniane szczypce do probówek

  Drewniane szczypce do probówek

  Producent: Rotilabo

  Nr kat.:

  Długość [mm]: 180

  sprawdź
 • Metalowy uchwyt do probówek

  Metalowy uchwyt do probówek

  Producent: Isolab

  Nr kat.:

  Długość [mm]: 150

  sprawdź
 • Hot-łapka na całą dłoń

  Hot-łapka na całą dłoń

  Producent: Kartell

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -57 do +260

  sprawdź

Szczypce laboratoryjne oraz chwytaki to tzw. drobny sprzęt laboratoryjny. Jest on przeznaczony do podtrzymywania, chwytania i przenoszenia drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych. Wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej, ale również możemy spotkać w laboratoriach wykonane z drewna bądź tworzyw sztucznych. Szczypce stosowane w laboratoriach składają się z dwóch ramion połączonych u nasady. W ofercie firmy znajdują się stalowe szczypce stosowane do tygli, kolb oraz butelek, co więcej posiadamy szczypce przystosowane do zbierania rtęci. Szczypce wykonane ze stali nierdzewnej zazwyczaj pokryte są korkiem lub tworzywem sztucznym, aby zapobiec ślizganiu się chwytanego elementu. Tego rodzaju sprzęt stosowany jest np.: do przenoszenia niewielkich ilości substancji żrących, które następnie są umieszczane na szalkach wagi, do przenoszenia odważników, jak również do wydobycia różnorodnych proszków z kolb, wsadzania do kolb mieszadełek magnetycznych, czy umieszczania aparatury w łaźniach myjących, łaźniach ultradźwiękowych itd., itp. Szczypce oraz chwytaki laboratoryjne można poddać procesowi sterylizacji w autoklawie, dzięki czemu wielokrotnie mogą być bezpiecznie używane. Długość chwytaków oraz szczypców ze stali nierdzewnej może być bardzo różna. Szczypce i chwytaki wykorzystuje się bardzo często w tradycyjnym laboratorium, przy wykonywaniu różnych czynności wykorzystuje się szczypce o różnej długości i rozmiarach końcówek, dlatego też każde profesjonalne laboratorium posiada cały ich zestaw. Najczęściej stosowanymi rodzajami szczypiec w laboratorium są takie, które składają się ze sprężystych dwóch ramion połączonych u nasady. Ramiona same rozchylają się po zwolnieniu nacisku, choć czasami stosuje się też szczypce ze sprężynkami.Standardowe szczypce do przenoszenia tygli są specjalnie zakrzywione i wykonywane ze stali nierdzewnej, ze względu na temperaturę przenoszonego naczynia. W naszej ofercie znajdą Państwo szczypce różnej długości, począwszy od szypiec długości 200 mm, kończąc nawet na szczypcach długości ponad półmetrowych. Szczypce do przenoszenia szklanych naczyń typu kolby i butelki laboratoryjne są wykonane ze stali nierdzewnej, są pokryte korkiem lub tworzywem, na etapie zamawiania prosimy o określenie, który z tych materiałów Państwo wybrali, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości nasi doradcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Tego typu szczypce zazwyczaj mają długość 220 i 250 mm i nadają się do chwytania naczyń o średnicach szyi od 15 do 60 mm. Szczypce do chwytania rtęci są autoklawowalne, wykonane ze stali szlachetnej, a ich długość wynosi 220 mm. Szczypce do zlewek pozwalają na stabilny chwyt naczyń o średnicy nawet 60 mm. Ich długość wacha się od 200 do 280 mm a końcówki mogą być pokryte korkiem lub tworzywem. Trochę inną konstrukcją charakteryzują się szczypce do probówek, które wykonane są ze stali szlachetnej (1.4301), maksymalna szerokość rozwarcia wynosi 25 mm, a długość 75 mm. Takie szczypce są w pełni autoklawowalne. Szczypce do probówek ze wykonane z drewna są przeznaczone do probówek o średnicy 12-20 mm. Metalowy uchwyt do probówek przeznaczony jest do probówek o maksymalnej średnicy 30 mm. Uchwyt jest odporny na niskie i wysokie temperatury i posiada elastyczna i antypoślizgowa końcówkę. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, w przypadku pytań oraz zainteresowania szczypcami i chwytakami laboratoryjnymi prosimy o złożenie zapytania ofertowego, nasi wykwalifikowani doradcy zaproponują asortyment zgodny z Państwa wymaganiami.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.