PL EN

Lejki

 • Lejek Buchnera porcelanowy

  Lejek Buchnera porcelanowy

  Producent: JIPO

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 35, 70, 120, 240, 400, 600, 1000, 2000, 4000, 7000, 10 000

  Inne: Średnica sączka [mm], 45, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 270, 320

  sprawdź
 • Lejek do beczek

  Lejek do beczek

  Producent: Rotilabo

  Nr kat.:

  Inne: Średnica wylotu, 22, 30, 35

  Opis: Uchwyt boczny, +, -

  sprawdź
 • Lejek do proszków

  Lejek do proszków

  Producent:

  Nr kat.:

  Inne: Średnica nóżki [mm], 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200

  Parametr: Średnica krawędzi [mm], 20, 25, 30, 35, 38

  sprawdź
 • Lejek analityczny PP

  Lejek analityczny PP

  Producent: KARTELL

  Nr kat.:

  Inne: Średnica nóżki [mm], 27, 37, 46, 66, 81, 100, 120, 150, 183

  Parametr: Średnica krawędzi [mm], 4, 5, 10, 11, 14

  sprawdź
 • Lejek Urbanti

  Lejek Urbanti

  Producent: Rotilabo

  Nr kat.:

  Inne: Średnica nóżki [mm], 51, 70, 100, 140, 196

  Parametr: Średnica krawędzi [mm], 3, 7, 10, 20

  sprawdź
 • Lej sedymentacyjny typu Imhoffa

  Lej sedymentacyjny typu Imhoffa

  Producent: KARTELL

  Nr kat.:

  Pojemność: 1 l

  sprawdź
 • Statyw na 2 leje Imhoffa

  Statyw na 2 leje Imhoffa

  Producent:

  Nr kat.:

  Opis: na 2 leje

  sprawdź
 • Uchwyt PP do lejkow

  Uchwyt PP do lejkow

  Producent: KARTELL

  Nr kat.:

  sprawdź
 • Lejek Buchnera z tworzywa PP

  Lejek Buchnera z tworzywa PP

  Producent: KARTELL

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 35, 70, 120, 240, 400, 600, 1000, 2000

  Inne: Średnica sączka [mm], 42,5, 55, 70, 80, 90, 110, 160, 240

  sprawdź
 • Lejek szklany

  Lejek szklany

  Producent: Labglass

  Nr kat.:

  Inne: Średnica krawędzi [mm], 40, 50, 60, 80, 90, 100, 150, 180

  sprawdź
 • Lejek stalowy

  Lejek stalowy

  Producent: Schneider

  Nr kat.:

  Inne: Średnica krawędzi [mm], 50, 80, 100, 120, 140, 200, 250

  sprawdź
 • Lejek karbowany

  Lejek karbowany

  Producent: SIMAX

  Nr kat.:

  Inne: Średnica nóżki [mm], 18, 60, 26, 38, 40

  Parametr: Średnica krawędzi [mm], 105, 138, 170, 210, 250

  sprawdź

Lejki to podstawowe i niezbędne sprzęty laboratoryjne zazwyczaj w kształcie stożka zakończonego rurką lub szlifem, które wykorzystywane są do przelewania płynów, przesypywania substancji suchych a także sączenia. Lejki najczęściej wykonane są z tworzywa sztucznego lub szkła. W sprzedaży posiadamy lejki Buchnera do odfiltrowywania dużej ilości osadu, leki proste do cieczy, lejki proste do proszków oraz lejki sedymentacyjne typu Imhoffa. Dostępne przez nas modele posiadają różne wymiary i pojemności od 35 ml do 2000 ml. W przypadku zainteresowania naszymi produktami prosimy, o złożenie zapytania ofertowego.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.