PL EN

Pipety IKA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Ergonomiczna konstrukcja
  • Przyjazna dla użytkownika kalibracja
  • Prosta konserwacja i regulacja
  • Możliwość autoklawowania
  • Trwała konstrukcja
Urządzenia dozujące są dostępne w pojemnościach od 0.1 μl do 10 ml. Umożliwiają dużą elastyczność pipetowania w nowoczesnych laboratoriach. Wybór pipet IKA Pette to gwarancja precyzyjnego i ergonomicznego pipetowania. Nowoczesny charakter w połączeniu z bezkompromisową precyzją wykonania. Pipety firmy IKA można używać do wielu zastosowań w nowoczesnym laboratorium. Oznaczone kolorami ułatwiającymi szybki wybór odpowiedniej pipety. Odporne na uderzenia, promieniowanie UV i chemikalia, co daje gwarancję długoterminowego i niezawodnego dozowania. Pipety nadają się do łatwej sterylizacji w autoklawie, co daje bezpieczeństwo użytkowania.

Model

Objętość

Kod kolorystyczny

Objętość nominalna / Zakres objętości [µl]

Materiał tłoka

Pette fix

stała

Niebieski

1000

PPSU

Pette fix

stała

Niebieski

500

PPSU

Pette fix

stała

Niebieski

250

PPSU

Pette fix

stała

Żółty

200

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette fix

stała

Żółty

100

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette fix

stała

Żółty

50

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette fix

stała

Żółty

25

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette fix

stała

Żółty

20

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette fix

stała

Szary

10

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette fix

stała

Szary

5

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette vario

zmienna

Czerwony

1000 - 10000

PPSU

Pette vario

zmienna

Zielony

500 - 5000

PPSU

Pette vario

zmienna

Niebieski

100 - 1000

PPSU

Pette vario

zmienna

Żółty

20 - 200

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette vario

zmienna

Żółty

10 - 100

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette vario

zmienna

Żółty

2 - 20

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette vario

zmienna

Szary

0.5 - 10

stal nierdzewna z powłoką DLC

Pette vario

zmienna

Szary

0.1 - 2

stal nierdzewna z powłoką DLC

Model Opis
Pette fix 1000 µl Kod kolorystyczny niebieski
Pette fix 500 µl Kod kolorystyczny niebieski
Pette fix 250 µl Kod kolorystyczny niebieski
Pette fix 200 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette fix 100 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette fix 50 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette fix 25 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette fix 20 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette fix 10 µl Kod kolorystyczny szary
Pette fix 5 µl Kod kolorystyczny szary
Pette vario 1-10 ml Kod kolorystyczny czerwony
Pette vario 0.5-5 ml Kod kolorystyczny zielony
Pette vario 100-1000 µl Kod kolorystyczny niebieski
Pette vario 20-200 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette vario 10-100 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette vario 2-20 µl Kod kolorystyczny żółty
Pette vario 0.5-10 µl Kod kolorystyczny szary
Pette vario 0.1-2 µl Kod kolorystyczny szary

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.