PL EN

Wagi przenosne SCOUT™SKX

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA


  • Krótki czas stabilizacji, przełącznik blokady menu, możliwość piętrowego układania, zabezpieczenie
    przeciwkradzieżowe, zintegrowany hak do ważenia podszalkowego, blokada transportowa,
    możliwa do zdemontowania szalka do ważenia wykonana ze stali nierdzewnej, wskaźnik stabilnego
    wskazania, wskaźnik przeciążenia i niedociążenia, wskaźnik niskiego naładowania baterii, funkcja
    auto-off.
SCOUT™SKX
Nowa generacja przenośnych wag do szkolnej klasy

Zaprojektowana z myślą o zastosowaniach edukacyjnych waga OHAUS Scout z dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD i oprogramowaniem edukacyjnym to idealne rozwiązanie do klasy szkolnej. Została zaprojektowana tak, aby wytrzymywać trudne szkolne warunki pracy dzięki lepszej ochronie przed przeciążeniem. Krótszy czas stabilizacji, zwiększona nośność, możliwość podłączenia innych urządzeń oraz piętrowe przechowywanie sprawiają, że waga Scout zapewnia najlepsze ważenie w nowoczesnych klasach .

Funkcje
Ważenie, pomiar gęstości, ważenie molowe

Wyświetlacz
Podświetlany LCD: 6 cyfr, 7 segmentów i białe podświetlenie LED

Zasilanie
Zasilacz AC (w zestawie), baterie (brak w zestawie)

Komunikacja
Opcjonalne złącze RS232, host USB, port USB, Bluetooth lub Ethernet

Konstrukcja
Obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, wymienna osłona obudowy

Lepsze zabezpieczenie przed przeciążeniem i wygodna konstrukcja umożliwiająca praktyczne piętrowe przechowywanie.

Dzięki jasnemu, podświetlanemu ekranowi i 4 przyciskom sterowania nowa waga Scout jest czytelna i łatwa w użyciu.

Dostępność wielu opcji połączeń do rejestrowania danych i komunikacji Krótki czas stabilizacji i wysoka rozdzielczość to gwarancja powtarzalnych i rzetelnych wyników pomiaru.

Dane techniczne:

Model Zakres ważenia [g] Dokładność odczytu
SKX123 nr kat.: 30253070 120 0,001 g
SKX222 nr kat.: 30253071 220 0,01 g
SKX422 nr kat.: 30253072 420 0,01 g
SKX622 nr kat.: 30253073 620 0,01 g
SKX1202 nr kat.: 30253074 1200 0,01 g
SKX2202 nr kat.: 30253075 2200 0,01 g
SKX421 nr kat.: 30253076 420 0,1 g
SKX621 nr kat.: 30253077 620 0,1 g
SKX2201 nr kat.: 30253078 2200 0,1 g
SKX6201 nr kat.: 30253079 6200 0,1 g
SKX8200 nr kat.: 30253080 8200 1 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.