PL EN

Wagi przenośne Scout® STX

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Duży, intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy pozwala na łatwą obsługę — prowadząc użytkownika przez każdy krok wybranego programu
  • Zaawansowana technologia ważenia zwiększa wydajność pracy dzięki stabilizacji w czasie nieprzekraczającym jednej sekundy
  • Wbudowany system ochrony przed przeciążeniem jest przewidziany na dziesięciokrotność udźwigu wagi i zabezpiecza ją podczas pracy w trudnych warunkach

Wysokowydajne przenośne wagi precyzyjne z intuicyjnymi ekranami dotykowymi zapewniające wysoką dokładność i produktywność

Wagi OHAUS Scout są idealne do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych i mają łatwy w użytku kolorowy ekran dotykowy oraz smukłą budowę, która umożliwia piętrowanie. Są przystosowane do intensywnej pracy dzięki krótszemu czasowi stabilizacji i większej rozdzielczości wyników ważenia — wyznaczają nowy standard w szerokim zakresie zastosowań. Są także zabezpieczone przed przeciążeniem i mają więcej opcji komunikacyjnych.

Cechy urządzenia:

  • Programy: Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania, ważenie molowe
  • Wyświetlacz: Graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza dotykowego VGA 109 mm z regulacją jasności przez użytkownika
  • Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie)
  • Komunikacja : RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie akcesoriów, kompatybilne tylko z systemem Android OS)
  • Konstrukcja: Obudowa ABS i szalka ze stali nierdzewnej, osłona. przeciwpodmuchowa (w modelach z odczytem 1mg), hak do ważenia podszalkowego, blokada transportowa, blokada menu i kalibracji, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, regulowane nóżki, podświetlana poziomica
  • Cechy konstrukcyjne: Wskaźnik stabilności, możliwość piętrowania (poza modelami z odczytem 1mg), ochrona przed przeciążeniem i niedociążeniem, wskaźnik niskiego poziomu baterii, automatyczne wyłączanie, auto tara, odważnik kalibracyjny w komplecie dla modeli do 620g nośności

Dane techniczne:

Model STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202 STX2202 STX421 STX621 STX2201 STX6201 STX8200
Nośność  (g) 120 220 420 620 1200 2200 420 620 2200 6200 8200
Odczyt d (g) 0.001 0.01 0.1 1
Powtarzalność (standardowe
odchylenie) (g)
0.002 0.01 0.02 0.1 1
Liniowość (g) 0.003 0.01 0.02 0.03 0.1 0.2 1
Czas stabilizacji (s) 1.5 1 1.5 1
Konstrukcja Obudowa ABS i szalka ze stali nierdzewne
Osłona przeciwpodmuchowa Tak Nie
Kalibracja Możliwość wyboru przez użytkownika rodzaju kalibracji (zakres/liniowość)/Kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego
wzorca masy
Programy ważenia Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości,
zapamiętywanie wskazania, ważenie molowe
Zasilanie Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie)
Typowy czas pracy przy użyciu baterii 6 godzin
Komunikacja RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie akcesoriów, kompatybilne tylko z systemem Android OS)
Typ wyświetlacza Graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza dotykowego VGA 109 mm z regulacją jasności przez użytkownika
Wielkość wyświetlacza 109 mm (przekątna)
Rozmiar szalki (Ø/ szer. × głęb.) mm Ø 93 mm Ø 120 mm 170 × 140 mm Ø 120 mm 170 × 140 mm
Wymiary wagi (szer. × głęb. × wys.) mm 202 × 222 × 103 mm 202 × 224 × 54 mm
Model Rozmiar szalki [mm]
STX123 Ø 93
STX223 Ø 93
STX222 Ø 120
STX422 Ø 120
STX622 Ø 120
STX1202 170 × 140
STX2202 170 × 140
STX421 Ø 120
STX621 170 × 140
STX2201 170 × 140
STX6201 170 × 140
STX8200 170 × 140

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.