PL EN

Cieplarki Wamed

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wymuszony obieg powietrza
  • Dokładność stabilizacji temperatury do 0,1 ° C
  • Możliwość zapisania 1 programu
  • Wykonana z materiałów nierdzewnych
  • Automatyczne zabezpieczenie przekroczenia temperatury niezależne od sterowania
  • Regulator PID
  • Max. czas trwania programu nawet do 100 godzin
  • Podgląd bieżących i zadanych danych temperaturowych podczas pracy urządzenia
  • Alarm dźwiękowy przekroczenia tolerancji nastawy

Cieplarki laboratoryjne służą do wygrzewania bądź suszenia materiałów laboratoryjnych w podwyższonej i ustalonej temperaturze. Urządzenia Wamedu posiadają dwa niezależne od siebie układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. A dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza mają zapewniony równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu. 

Dane techniczne :

Dane techniczne Pojemność [L] Wymiary HxWxD [mm] Waga netto [kg] Nastawa temperatury co 0,1 °C
C18W 17 420 x 430 x 535 25

Nie mniej niż +5°C powyżej temp. otoczenia do +50°C

(wersja A)

Nie mniej niż +5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C

(wersja B)

C30W 39 420 x 590 x 535 36
C65W 75 670 x 590 x 535 46
C100W 115 670 x 780 x 535 58
C140W 144 1150 x 590 x 535 80
C150W 150 670 x 950 x 535 80
C200W 220 1150 x 780 x 535 90

Model Pojemność Wymiary Waga Zakres temperatur [oC]
C18W wersjaA 17 420 x 430 x 535 25 +5°C do +50°C
C18W wersjaB 17 420 x 430 x 535 25 +5°C do +100°C
C30W wersjaA 39 420 x 590 x 535 36 +5°C do +50°C
C30W wersjaB 39 420 x 590 x 535 36 +5°C do +100°C
C65W wersjaA 75 670 x 590 x 535 46 +5°C do +50°C
C65W wersjaB 75 670 x 590 x 535 46 +5°C do +100°C
C100W wersjaA 115 670 x 780 x 535 58 +5°C do +50°C
C100W wersjaB 115 670 x 780 x 535 58 +5°C do +100°C
C140W wersjaA 144 1150 x 590 x 535 80 +5°C do +50°C
C140W wersjaB 144 1150 x 590 x 535 80 +5°C do +100°C
C150W wersjaA 150 670 x 590 x 535 80 +5°C do +50°C
C150W wersjaB 150 670 x 590 x 535 80 +5°C do +100°C
C200W wersjaA 220 1150 x 780 x 535 90 +5°C do +50°C
C200W wersjaB 220 1150 x 780 x 535 90 +5°C do +100°C

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.