PL EN

Seria SalvisLab

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA EN
 • System wymuszonego powietrza
 • Precyzyjne utrzymanie nadanej temperatury
 • Podwójne drzwi
 • Szybkie ogrzewanie
 • Wysoka wydajność energetyczna
 • Czujnik temperatury otoczenia
 • Filtr świeżego powietrza
 • Dotykowy wyświetlacz
 • Stabilność temperatury w 37°C wynosi 0.2
 • Zasilanie 230 V
 • Ilość półek w standardzie = 2
 • Max. temperatura 110°C

Cieplarki SalvisLab są wysoce dokładnymi urządzeniami zaprojektowanymi do inkubacji w laboratoriach klinicznych, przemysłowych, technologicznych oraz kontroli jakości. System wymuszonego obiegu powietrza pozwala precyzyjnie utrzymać zadany poziom temperatury w komorze cieplarki niezależnie od jej załadowania.

SalvisLab Incucenter to bardzo precyzyjny sprzęt laboratoryjny przeznaczony do inkubacji w klinicznych i przemysłowych laboratoriach oraz do kontroli jakości. Ekskluzywny system IntelliFan firmy SalvisLab zapewnia jednolite, stałe warunki temperaturowe we wszystkich lokalizacjach w komorze - niezależnie od obciążenia. Zapewniony jest wysoki stopień precyzji w pełnym zakresie temperatur. Wewnętrzne drzwi wykonane z bezpiecznego szkła umożliwiającego optyczny monitoring procesu bez strat energii cieplnej. SwissTEQ usprawnia procesy inkubacji.

Dane techniczne :

Dane techniczne IC40 IC80 IC160 IC240 IC400
Pojemność [L] 40 80 160 240 400
Wymiary HxWxD [mm] 370 x 385 x 305 400 x 485 x 395 580 x 535 x 475 680 x 625 x 515 780 x 725 x 695
Półki w standardzie/max 2/5 2/5 2/8 2/8 2/10
Czas nagrzewania 37 ° C (min) 10 14 20 26 33
Moc [W] 500 800 1000 1200 1200
Porty USB, RJ45 USB, RJ45 USB, RJ45 USB, RJ45 USB, RJ45
Model Pojemność Wymiary Półki
Nazwa [L] WxSxG [mm] Liczba w standardzie
IC40 40 370 x 385 x 305 2
IC80 80 400 x 485 x 395 2
IC160 160 580 x 535 x 475 2
IC240 240 680 x 625 x 515 2
IC400 400 780 x 725 x 695 2

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.