PL EN

Cieplarki labolatoryjne Pol-Lab

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wymuszony obieg powietrza
 • Układ chłodząco-grzejący
 • Wyświetlacz LCD
 • Dokładność temperatury do 0,1° C
 • Wielopoziomowe tekstowe MENU
 • Możliwość konfiguracji
 • Okresowe uruchamianie automatycznego rozmrażania
 • Możliwość pracy ciągłej bądź czasowej
 • Alarmy dźwiękowe otwartych drzwi komory, zaniku napięcia,
 • Możliwość zatrzymywania, zapętlania, wyłączania urządzenia, utrzymywania ostatniej temperatury do momentu wyłączenia przez użytkownika
 • Wiele opcji dodatkowych

Cieplarki firmy Pol-lab są urządzeniami do przechowywania i inkubacji produktów w ściśle określonej, stabilnej, jednorodnej temperaturze. Firma umożliwia wybór cieplarki jedno- bądź dwukomorowej (w tabeli zostały oznaczone jako "typ /2"), a także cieplarek ze szklanymi drzwiami, (modele które posiadają możliwość szklanych drzwi zawierają "+" w tabeli). 

Dane techniczne :

Dane techniczne Pojemność [L] Wymiary HxWxD [mm] Waga Netto [kg] Zakres temperatur Materiał wnętrza Możliwość drzwi szklanych
Typ 140 Basic 155 880 x 550 x 600 41-59 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C tworzywa sztuczne +
Typ 140 INOX +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C stal nierdzewna kwasoodporna -
Typ 200 Basic 205 1170 x 550 x 620 49-72 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C tworzywa sztuczne +
Typ 200 INOX +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C stal nierdzewna kwasoodporna -
Typ 240 Basic 250 1500 x 550 x 570 57-84 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C tworzywa sztuczne +
Typ 240 INOX +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C stal nierdzewna kwasoodporna -
Typ 300 Basic 350 2020 x 520 x 700 100-105 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C aluminium -
Typ 300/2 Basic 2x 295 2020 x 720 x 860 175-180 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C aluminium -
Typ 300 INOX 350 2020 x 520 x 700 100-105 +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C stal nierdzewna kwasoodporna -
Typ 300/2 INOX 2x 295 2020 x 720 x 860 175-180 +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C -
Typ 500 Basic 490 2020 x 620 x 860 115-130 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C aluminium +
Typ 500 INOX +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C stal nierdzewna kwasoodporna +
Typ 700 Basic 630 2020 x 720 x 860 125-138 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C aluminium +
Typ 700/2 Basic 2x 630 2020 x 1440 x 860 215-225 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C aluminium +
Typ 700 INOX 630 2020 x 720 x 860 125-138 +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C stal nierdzewna kwasoodporna -
Typ 700/2 INOX 2x 630 2020 x 1440 x 860 215-225 +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C -
Typ 1400 Basic 1380 2020 x 1440 x 860 195-220 +3 do +40°C z możliwością rozszerzenia do +50°C lub +60°C aluminium +
Typ 1400 INOX +3°C do +60°C z możliwością rozszerzenia do 70°C stal nierdzewna kwasoodporna +
Model Pojemność Zakres temperatur [oC] Temperatura [oC] Materiał wnętrza
Nazwa [L] +3°C do +40°C lub +3°C do +60°C Możliwość rozszerzenia do: Rodzaj
140 Basic 155 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Tworzywo sztuczne
140 INOX 155 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
200 Basic 205 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Tworzywo sztuczne
200 INOX 205 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
240 Basic 250 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Tworzywa sztuczne
240 INOX 250 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
300 Basic 350 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Aluminium
300/2 Basic 2 x 295 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Aluminium
300 INOX 350 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
300/2 INOX 2 x 295 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
500 Basic 490 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Aluminium
500 INOX 490 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
700 Basic 630 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Aluminium
700/2 Basic 2 x 630 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Aluminium
700 INOX 630 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
700/2 INOX 2 x 630 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna
1400 Basic 1380 +3°C do +40°C +50°C lub +60°C Aluminium
1400 INOX 1380 +3°C do +60°C +70°C Stal nierdzewna kwasoodporna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.