PL EN

Wyparki rotacyjne RV 10

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zoptymalizowana objętość łaźni
 • Ochrona przed przegrzaniem
 • Funkcja timera
 • Bezszczotkowy silnik prądu stałego
Wyparka RV 10 jest wyposażona w nową uniwersalną łaźnię grzejną, pionowe szkło, najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa i łączność cyfrową. Wyparki IKA to solidne i niezawodne urządzenia laboratoryjne. Zoptymalizowana objętość łaźni umożliwia szybkie nagrzewanie. Chłodnica jest wyposażona w specjalnie zaprojektowane szklane rurki, które wyjątkowo wydajnie wykorzystują powierzchnię 1500 cm². Dzięki temu urządzenie gwarantuje niezawodnośc systemów.

Cechy charakterystyczne:
 • Nowość: Łaźnia grzejna o poj. 4 l
 • uniwersalna łaźnia grzejna (RV 10 auto)
 • podnośnik z napędem i funkcją bezpiecznego zatrzymania
 • zoptymalizowana objętość łaźni w celu szybkiego nagrzewania
 • wysokowydajna chłodnica zajmująca pow. 1500 cm² (RV digial)
 • odporna konstrukcja
 • ergonomicznie rozmieszczone uchwyty łaźni grzejnej
 • płynny rozruch
 • zmiana kierunku ruchu w trybie interwałowym
 • funkcja timera
 • ochrona przed przegrzaniem
 • obwody temperatury bezpieczeństwa
 • szeroki wybór powlekanego szkła laboratoryjnego
 • mechanizm wypychający do luzowania ściśle przylegającego szkła laboratoryjnego
 • kontrola objętości destylatu (RV auto)

Dane techniczne RV 10 Digital RV 10 Auto
Typ silnika bezszczotkowy silnik prądu stałego
Zakres obrotów 20-280 rpm 5-300 rpm
Wyświetlacz obrotów cyfrowy
Zgodnie i przeciwnie do wskazówek zegara Tak
Zakres temperatury grzania RT-  180 °C
Rodzaj chłodzenia pionowy -
Powierzchnia chłodząca 1500 cm² -
Łagodny rozruch Tak
Regulacja pochylenia głowicy 0-45 °C
Zakres i regulacja podnoszenia 140 mm, zmotoryzowana
Ustawienie dolnego ogranicznika 60 mm, kontakt
Kontroler próżni Opcjonalnie Zintegrowany
Wymiary (szer. x dł. x wys.) bez części szklanych 500 x 430 x 410 mm
Model Opis
RV 10 Digital Zakres obrotów 20-280 rpm
RV 10 Auto Zakres obrotów 5-300 rpm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.