PL EN

Termostat recyrkulacyjny HRC 2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • dostępne 3 modele
  • termostat cyrkulacyjny grzewczo-chłodzący
Termostat cyrkulacyjny HRC 2 basic

Urządzenie grzewczo-chłodzące cechujące się wysoką energooszczędnością. Pracuje w zakresie od -20°C do +100°C. Wyposażone w wydajną pompę ssąco-tłoczącą, zapewnia możliwość bezstopniowej regulacji ciśnienia. Możliwe jest zamówienie sprężarki z regulacją prędkości, która ogranicza poziom hałasu oraz zmniejsza koszt eksploatacji. Łaźnia jets wysokiej jakości, o pojemności 4 litrów - umożliwia szybkie ogrzewanie. Posiada zintegrowany lej zasypowy oraz zawór spustowy, który ułatwia bezpieczne, ostrożne przetaczanie cieczy termicznej. Natomiast klapa przednia umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza chłodnicy. W przedniej części umieszczono zawór spustowy, który ułatwia opróżnienie łaźni.

Termostat cyrkulacyjny HRC 2 control

Urządzenie grzewczo-chłonicze z temperaturą pracy w zakresie od -30°C do +100°C. Posiada wydajną pompę ssąco-tłoczącą z bezstopniową regulacją ciśnienia. Możliwe jest zamówienie sprężarki z regulacją prędkości, która ogranicza poziom hałasu oraz zmniejsza koszt eksploatacji. Termostat HRC 2 control po połączeniu z zewnętrznym czujnikiem temp. dobrze sprawdzi się w precyzyjnym sterowaniu procesem obróbki cieplenj. Łaźnia jest wysokiej jakości, o pojemności 4 litów. Wykorzystanie zewnętrzego regulatora temperatury umożliwia przetaczanie 2,5 litra cieczy termicznej, bez konieczności jej uzupełniania. Posiada zintegrowany lej zasypowy oraz zawór spustowy, który ułatwia bezpieczne, ostrożne przetaczanie cieczy termicznej. Natomiast klapa przednia umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza chłodnicy. W przedniej części umieszczono zawór spustowy, który ułatwia opróżnienie łaźni.

Termostat cyrkulacyjny HRC 2 lite

Kompaktowe urządzenie chłodząco-grzewcze o dużej mocy chłodzenia oraz grzania. Przeznaczone do prostych zadań w zakresie od -10°C do +100°C. Posiada filtr siatkowy wykonany ze stali nierdzewnej, który jest łatwo dostępny oraz prosty w czyszczeniu. Cechuje się niewielką objętością napełniania, co pozwala na osiągnięcie żądanej temperatury w szybkim czasie. Natomiast duża pojemność robocza umożliwia dużą liczbę zastosowań zewnętrznych bez konieczności uzupełniania płynów termicznych. Wyposażony w wydajną pompę ciśnieniową oraz ssącą. 

Dane techniczne
Model
HRC 2 basic
HRC 2 control
HRC 2 lite
Zdjęcie
Typ urządzenia
Termostat recyrkulacyjny
Ciecz chłodząca
R134a
R290
Ilość cieczy chłodzącej
230g
72g
Maks. ciśnienie czynnika chłodzącego
20 bar
21 bar
Temperatura robocza
-20 do 100°C
-30°C do 100°C
-10°C do 100°C
Temperatura robocza min.
-20°C
-30°C
-10°C
Objętość napełniania
1,4 - 4,0 l
 
1 - 3,5 l
Zasilanie
203 V, 50/60 Hz
Model Zakres temperatur [oC]
HRC 2 basic od -20 do 100°C
HRC 2 control od -30°C do 100°C
HRC 2 lite od -10°C do 100°C

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.