PL EN

Termostat cyrkulacyjny Kruss

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Kontrola temperatury z wykorzystaniem technologii Peltiera.
  • Zakres temperatur od 5 °C do 35 °C
  • Dokładność temperatury ±0,2 °C
  • Oszczędność miejsca, solidna konstrukcja
  • Nadaje się do pracy z niepalnymi cieczami (woda lub mieszanina woda/glikol)
  • Jasny, czytelny wyświetlacz matrycowy LCD
  • Wyrafinowane, łatwo dostępne elementy obsługi
  • Wygodne połączenie z polarymetrami serii P8000
  • Proste i przejrzyste funkcje

KRÜSS oferuje dwa modele termostatów obiegowych ze zintegrowaną technologią Peltiera do zewnętrznej kontroli temperatury. Temperatura jest generowana za pomocą przepływu prądu przez półprzewodniki. Są one specjalnie zaprojektowane do kontroli temperatury próbki, kontroli temperatury sprzętu laboratoryjnego, takiego jak polarymetry i refraktometry.

Termostat PT31 - najmniejszy termostat obiegowy na rynku

Termostat cyrkulacyjny PT31 jest wyposażony w funkcje o wysokiej wydajności. Lekkie urządzenie o wadze 1,5 kg idealnie nadaje się do zastosowań wymagających stałego zakresu temperatur. Sprawdzona technologia Peltiera zapewnia niezawodną dla procesu kontrolę temperatury w zakresie od 8 °C do 35 °C. Dokładność kontroli temperatury wynosi ±0,2 °C. Solidny mechanizm blokujący PT31 zapewnia solidne połączenie i zapewnia stałą kontrolę temperatury medium. Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja nie zajmuje dużo miejsca i można ją umieścić w dowolnym miejscu w laboratorium.


Model PT 31
Zakres temperatury 8–35 °C
Dokładność temperatury ± 0,2°C
Rozdzielczość temperatury 0,1°C
Zakres temperatury otoczenia 5°C – 40°C
Moc grzewcza 30 W
Ciśninenie pompy 20 mbar
Wydajność pompy 20 l/h
Objętość ok. 100 ml
IP IP21
Interfejs Interfejs RS-232
Wymiary urządzenia  (SXWXG) 108mm x 199mm x 145mm
Waga urządzenia 1,5 kg (bez zasilacza i kabla sieciowego)
Typ wyświetlacza Wyświetlacz matrycowy LCD
Model Zakres temperatur [°C]
PT 31 8–35 °C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.