PL EN

Pompy śrubowe do 10-3 mbar VACUUBRAND

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Bezolejowa technologia próżniowa
  • Praca w zakresie ciśnień do 10-3 mbar
  • Idealna do procesów wymagających suchej próżni bez węglowodorów
  • Minimalizacja ścierania i zużywania się części
  • Chemoodporne

NOWOŚĆ!

Pompy membranowe VACUU PURE 10 wyposażone są w bezolejową technologię próżniową w zakresie ciśnień do 10-3 mbar.  Pompy VACUU  PURE 10 są 100% bezolejowe a części nie zużywają się.

VACUU PURE 10 wykorzystywany jest do  czystych procesów, które wymagają suchej próżni bez węglowodorów. Wrzeciona pompy śrubowej pracują bezkontaktowo i dzięki temu nie ścierają się i nie zużywają. Pompa śrubowa jest specjalnie zaprojektowana do pracy w zakresie próżni do 10-3 mbar, jednak w przeciwieństwie do innych technologii precyzyjnej próżni może być stosowana w całym zakresie ciśnień, od ciśnienia atmosferycznego do ostatecznej próżni. Zakres podciśnienia mbar można uzyskać bez wymiany pompy próżniowej.

VACUU PURE z łatwością radzi sobie z wysokim poziomem gromadzenia się oparów dzięki wyjątkowej kompatybilności z kondensatem. Dzięki tej możliwości balast gazowy jest zbędny, co pozwala uniknąć związanych z tym niedogodności, takich jak zmniejszenie prędkości pompowania i wzrost poziomu hałasu. Zintegrowany tryb regeneracji umożliwia szybkie osuszenie pompy pod koniec procesu. Pozwala to na znaczne zwiększenie przepustowości próbki w porównaniu z innymi technologiami pomp. VACUU PURE jest również dostępny w wersji o wysokiej odporności chemicznej do pracy z agresywnymi gazami i oparami.


Dane techniczne VACUU PURE 10C
Maks. prędkość pompowania 9 m 3 / h
Ostateczna próżnia (abs.) 5 x 10-3 mbar 
Maks. ciśnienie wlotowe (abs.) ciśnienie atmosferyczne
Maks. ciśnienie wylotowe (abs.) 15 mbar powyżej ciśnienia atmosferycznego
Zakres temperatury otoczenia  10 - 40 ° C
Znamionowa moc silnika 0,7 kW
Klasa ochrony IP 20
Wymiary (dł. X szer. X wys.) 507 x 269 x 413 mm
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego), niepewność 3 dBA 55 dBA
Waga 21,5 kg
Elementy w zestawie Pompa całkowicie zmontowana, gotowa do użycia, połączenie z małym kołnierzem KF DN 25 (w zestawie 2x pierścienie centrujące i zaciskowe), z instrukcją.
Do wykonania podłączenia króćca węża można zamówić odpowiednie kołnierze KF z króćcem do węża.
Model Opis
PURE 10C Maksymalna prędkość pompowania 9 m3/h

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.