PL EN

Demineralizatory przemysłowe serii Spring

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Druga klasa czystości wody
 • Program komputerowy
 • złącze USB i RS 232
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel

Systemy Spring to stacje uzdatniania wody o przemysłowej wydajności od 100 do 1000 dm³/h. Pozwala na otrzymywanie wody spełniającej wymogi normy ISO 3696:1999, ASTM oraz FP. Urządzenia są projektowane i produkowane według indywidualnych potrzeb Klienta. Systemy mogą być stosowane w przemyśle (farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, elektronicznym, itp.) jako centralna jednostka produkująca wodę demineralizowaną. Demineralizator poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci może zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych lub pięter w budynku, jak również punktowe urządzenia laboratoryjne.

Dane techniczne:

 • Zasilanie: woda wodociągowa
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
 • Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody wodociągowej, po stacji RO oraz demineralizowanej w jednostkach µS/cm lub MOhm
 • Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
 • Ciągła kontrola oraz podgląd stopnia retencji (stopnia zatrzymania) membran RO
 • Alarmy: wymiany filtra mechanicznego i węglowego, modułu RO, złoża jonowymiennego, promiennika lampy UV, kapsuły mikrofiltracyjnej
 • Program komputerowy umożliwiający indywidualne ustawienia progów alarmowych oraz archiwizację danych
 • Podgląd terminów serwisowych
 • Wbudowane złącze RS 232 i USB do komunikacji z komputerem
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej, pracy stacji RO
 • Przewodnictwo wody oczyszczonej < 0,06 µS/cm – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
 • System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C
Materiały eksploatacyjne:
 • filtr osadowy 20µm 10″ (wymiana co 6 m-cy*)
 • filtr osadowy 5µm 10″ (wymiana co 6 m-cy*)
 • filtr węglowy GAC 10″ (wymiana co 6 m-cy*)
 • promiennik UV 254 nm (żywotność: 8500h pracy) / (opcja)
 • mikrofiltracja MF (wymiana co 12 m-cy*) / (opcja)
 • żywica jonowymienna (25 dm³) (wymiana 25 000 dm³**)

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej
** objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l

Karty produktów:

Spring 100
Spring 200
Spring 300
Spring 500
Spring 700
Spring 1000
Model Wydajność systemu [l/h]
Spring 100 100-150
Spring 200 150-250
Spring 300 250-350
Spring 500 400-600
Spring 700 700-800
Spring 1000 900-1100