PL EN

Komory klimatyczne Wamed KBK wersja A

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wymuszony obieg powietrza
 • Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie od -5oC do +70oC
 • Regulator mikroprocesorowy
 • Możliwość zapamiętania 9 cykli czasowo-temperaturowych

Komory klimatyczne przeznaczone są do prowadzenia prac badawczych i doświadczeń wymagających stabilnej temperatury od -5oC do +70oC (wersja B od +5oC do +70oC).

Urządzenie umożliwia czytelny podgląd parametrów w czasie pracy urządzenia, użytkownik jest informowany o numerze oraz ilości cykli w czasie pozostającym do zakończenia cyklu oraz aktualnej temperaturze i wilgotności wewnątrz komory.

W komorze zastosowano system podwójnego zabezpieczenia przed awaryjnym wzrostem temperatury. Układy w sposób ciągły kontrolują zgodność temperatury nastawionej z temperaturą panującą wewnątrz komory.

Urządzenia te stosowane są w badaniach i doświadczeniach laboratoryjnych, wymagających temperatur niższych od temperatury otoczenia oraz temperatury podwyższonej a także wilgotności od 10% do 95%.

Dzięki wykorzystaniu wymuszonego obiegu powietrza czas, w którym temperatura osiąga wartość optymalną jest znacznie krótszy oraz możliwy jest jej równomierny rozkład.

Dodatkowym atutem sprzętu jest opcja połączenia go z komputerem za pomocą złącza RS 232 dzięki którym użytkownik może sprawnie rejestrować proces, tabelaryzować wyniki oraz projektować wizualizacje graficzne przebiegu procesu.

Monitorowanie pracy komory klimatycznej możliwe jest również przy pomocy Internetu, a otrzymywanie informacji o awariach poprzez wiadomość SMS.


Cechy charakterystyczne: 

 • Dokładność nastawy i odczytu temperatury 0,1oC
 • Nastawa wilgotności od 10 do 95%
 • Dokładność odczytu wilgotności +/- 0,1%
 • Nastawa czasów trwania żądanej temperatury do 1000 godzin lub praca ciągła
 • Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu
 • Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia programu
 • Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
 • Autonomiczne, niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy
 • Podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem nastawionej temperatury
 • Pełna informacja dotycząca etapów realizacji programu podczas pracy komory
 • Kontrola zaniku napięcia i powrotu do pracy
 • Komora z blachy nierdzewnej
 • Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biały
 • Chłodzenie wewnętrzne

 


Opcje dodatkowe:

 • współpraca z komputerem za pomocą Internetu, wiadomości SMS
 • gniazdo USB
 • obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor
 • nastawa innego zakresu temperatur
 • zamknięcie na klucz
 • przepust do wprowadzania dodatkowych czujników
 • półki z blachy perforowanej lub pełnej
 • kominki wentylacyjne
 • chłodzenie wodą wodociągową
 • drzwi mocowane z lewej strony
 • drzwi z oknem szklanym
 • podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne z blachy
 • sygnalizacja dźwiękowa otwartych kominków/drzwi

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne 30W 65W 100W 140W 150W 200W
Pojemność 30 l 71 l 110 l 134 l 143 l 204 l
Moc znamionowa 400 W 600 W 1000 W 1600 W 1600 W 1600 W
Masa netto 36 kg 46 kg 58 kg 80 kg 80 kg 90 kg
Wymiar obudowy 630x900x690 mm 590x1150x690 mm 780x1150x650 mm 590x1630x690 mm 950x1150x650 mm 590x1630x690 mm
Wymiar komory 360x270x360 mm 360x520x360 mm 550x520x360 mm 360x1000x360 mm 720x520x360 mm 550x1000x360 mm
Obieg powietrza wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony wymuszony
Półki 1 półka z drutu 2 półki z drutu 2 półki z drut 3 półki z drutu 2 półki z drutu 3 półki z drutu

 

 

Model Pojemność Moc Masa Wymiary
KBK-30W 30 l 400 W 36 kg 630x900x690 mm
KBK-65W 71 l 600 W 46 kg 590x1150x690 mm
KBK-100W 110 l 1000 W 58 kg 780x1150x650 mm
KBK-140W 134 l 1600 W 80 kg 590x1630x690 mm
KBK-150W 143 l 1600 W 80 kg 950x1150x650 mm
KBK-200W 204 l 1600 W 90 kg 590x1630x690 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.