PL EN

Komory klimatyczne Binder KMF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres temperatury: od -10 °C do 100 °C
 • Rozszerzony zakres wilgotności: od 10 do 98% wilgotności względnej
 • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™
 • Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym

Komory klimatyczne Binder wykorzystuje się podczas badania zachowania materiałów w warunkach o stałej wilgotności i temperaturze.

 

Urządzenia te działają w zakresie temperatur od -10 °C do 100 °C , a także w zakresie wilgotności od 10% do 98% wartości względnej.

 

Cechą wyróżniającą Binder KBF są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymywanie stałych warunków klimatycznych

 

Precyzyjne utrzymanie warunków klimatycznych sprawia, że komory świetnie sprawdzają się w testach stabilności.

 

Sprawną obsługę zapewnia port USB umożliwiający rejestr danych oraz sprawy odczyt wartości pomiarowych.

 

Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie intuicyjnego sterownika wyposażonego w ekran dotykowy z programowaniem odcinków czasowych oraz programowaniem o czasie rzeczywistym, dzięki czemu urządzenie jest komfortowe i łatwe w użytkowaniu.

 

Komora klimatyczna zaprojektowana jest w oparciu o budowę modułową a wnętrze pokryte jest stalą nierdzewną co umożliwia łatwe czyszczenie sprzętu. Dodatkowo na szyby została naniesiona specjalna warstwa TIMELESS zapobiegająca korozji szkła.

 

Zastosowanie technologii wstępnego nagrzewania APT.line™ powoduje, że cyrkulacja powietrza o objętości użytkowej zachodzi płynnie i równomiernie.

 

Poziom wilgotności można precyzyjnie regulować i w ten sposób całkowicie dostosować do poszczególnych wymagań.

 

Model Binder KMF cechuje się absolutnie niezmiennymi warunkami w całej komorze testowej.

 

Dużą zaletą tej komory jest niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, a także jej elastyczność pod względem zaopatrzenia w wodę. Szeroki zakres temperatury i wilgotności sprawia, że sprawdza się najlepiej w szeregu testów wytrzymałościowych.

 

Komory te idealnie nadają się do wykonywania badań stabilności i trwałości produktów przemysłowych. Mają one zastosowanie również do kondycjonowania próbek w badaniach materiałowych papieru, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, tekstyliów i innych materiałów.


Cechy charakterystyczne:

 • Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
 • Oprogramowanie komunikacyjne
  BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition
 • Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
 • Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB
 • Autotest urządzeń w celu kompleksowej analizy statusu
 • Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
 • Zapobieganie korozji szkła dzięki specjalnej powłoce TIMELESS
 • 1 półka druciana ze stali nierdzewnej
 • Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, po lewej stronie
 • Czujnik temperatury klasy 3.1 z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Ogrzewanie drzwi

 

Dane techniczne dostępnych modeli:

 

Dane techniczne KMF115 KMF240 KMF720
Pojemność 102 l 247 l 700 l
Masa netto 127 kg 179 kg 295 kg
Wymiar obudowy 880 x 1050 x 650 mm 930 x 1465 x 800 mm 1250 x 1925 x 890 mm
Wymiar komory 600 x 483 x 351 mm 650 x 785 x 485 mm 973 x 1250 x 576 mm
Zakres temperatury Od 10 do 90 °C Od 10 do 90 °C Od 10 do 90°C
Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej 0.2-1 ± K 0.1-1 ± K 0.-1 ± K
Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.3 ± K 0.1-0.3 ± K 0.1-0.5 ± K
Zakres wilgotności Od 10 do 98 % Od 10 do 98 % Od 10 do 99 %
Fluktuacja wilgotności zależnie od wartości zadanej ≤2,5 ± % wilg.wzgl. ≤2 ± % wilg.wzgl. ≤2 ± % wilg.wzgl.
Moc znamionowa 2 2,1 3,1

 

Model Pojemność Masa Wymiary
KMF 115 102 l 127 kg 880 x 1050 x 650 mm
KMF 240 247 l 179 kg 930 x 1465 x 800 mm
KMF 720 700 l 295 kg 1250 x 1925 x 890 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.