PL EN

Komory klimatyczne Binder KBF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
DANE TECHNICZNE KBF 115 PL
DANE TECHNICZNE KBF 240 PL
DANE TECHNICZNE KBF 720 PL
DANE TECHNICZNE KBF 1020 PL
KARTA KATALOGOWA KBF PL

Zalety

 • Jednorodne warunki klimatyczne dzięki komorze wstępnego nagrzewania APT.line™
 • Automatyczne zarządzanie wodą i ściekami
 • Szybko reagujące nawilżanie parowe

Komory klimatyczne Binder wykorzystuje się podczas badania zachowania materiałów w warunkach o stałej wilgotności i temperaturze.

Urządzenia te działają w zakresie temperatur od 0 °C do 70 °C, a także w zakresie wilgotności od 10% do 80% wartości względnej.

Cechą wyróżniającą Binder KBF są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymywanie stałych warunków klimatycznych.

Precyzyjne utrzymanie warunków klimatycznych sprawia, że komory świetnie sprawdzają się w testach stabilności.

Sprawną obsługę zapewnia port USB umożliwiający rejestr danych oraz sprawy odczyt wartości pomiarowych.

Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie intuicyjnego sterownika wyposażonego w ekran dotykowy z programowaniem odcinków czasowych oraz programowaniem o czasie rzeczywistym, dzięki czemu urządzenie jest komfortowe i łatwe w użytkowaniu.

Komora klimatyczna zaprojektowana jest w oparciu o budowę modułową a wnętrze pokryte jest stalą nierdzewną co umożliwia łatwe czyszczenie sprzętu.

Zastosowanie technologii wstępnego nagrzewania APT.line™ powoduje, że cyrkulacja powietrza o objętości użytkowej zachodzi płynnie i równomiernie.

Poziom wilgotności można precyzyjnie regulować i w ten sposób całkowicie dostosować do poszczególnych wymagań.

Najważniejsze cechy

 • Zakres temperatury: 0 °C do 70 °C
 • Zakres wilgotności od 10 do 80% wilg. wzgl.
 • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™
 • Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym
 • Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym
 • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
 • Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB
 • Autotest urządzeń w celu kompleksowej analizy statusu
 • Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG)
 • Zapobieganie korozji szkła dzięki specjalnej powłoce TIMELESS
 • Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej
 • 2 półki druciane ze stali nierdzewnej
 • Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, po lewej stronie
 • 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami, od pojemności 240 L
 • Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Ogrzewanie drzwi

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne KBF115 KBF240 KBF720 KBF1020
Pojemność 102 l 247 l 700 l 1020 l
Masa netto 129 kg 189 kg 312 kg 379 kg
Wymiar obudowy 880 x 1050 x 650 mm 925 x 1460 x 800 mm 1250 x 1925 x 890 mm 1250 x 1925 x 1145 mm
Wymiar komory 600 x 483 x 351 mm 650 x 785 x 485 mm 973 x 1250 x 576 mm 976 x 1250 x 836 mm
Zakres temperatury 0-70°C 0-70°C 0-70°C 0-70°C
Przestrzenna zmienność temperatury przy 40 °C 0.2 ± K 0.3 ± K 0.2 ± K 0.2 ± K
Fluktuacja temperatury 0.1 ± K 0.1 ± K 0.2 ± K 0.5 ± K
Maks. ilość ciepła możliwa do skompensowania przy 40 °C 300 W 300 W 600 W 600 W
Moc znamionowa 2 kW 2.1 kW 3.1 kW 3.1 kW

 

Model Pojemność Wymiary
KFB-115 nr kat.: 9020-0320 102 l S880 x W1050 x G650 mm
KFB-240 nr kat.: 9020-0322 247 l S925 x W1460 x G800 mm
KFB-720 nr kat.: 9020-0324 700 l S1250 x W1925 x G890 mm
KFB-1020 nr kat.: 9020-0326 1020 l S1250 x W1925 x G1145 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.