PL EN

Odzież i akcesoria ochronne CRYOKIT

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wykonane ze specjalnie zaprojektowanych trwałych materiałów
Fartuch T-CRYO LIGHT/T-CRYO PLUS
Fartuch wykonany ze specjalnej, wielowarstwowej tkaniny powlekanej kompozytem, całkowicie odpornej na działanie płynów. Możliwość dopasowania do każdej sylwetki, dzięki paskom z klamrami przy szyi oraz w pasie. Dostępne w różnych rozmiarach.


Getry GHETTE-CRYO
Getry kriogeniczne wykonane ze specjalnego laminowanego materiału kompozytowego i powlekanej tkaniny całkowicie odpornej na działanie płynów. Rozmiar jest uniwersalny, dzięki praktycznej regulacji i zapięciom na rzepy. Dostępna wersja dla kobiet oraz mężczyzn.


Osłona twarzy CLEAR-CRYO
CLEAR-CRYO to osłona przeznaczona do ochrony twarzy, przedniej części głowy i szyi, przed zachlapaniem i rozpryskami podczas operacji z użyciem ciekłego azotu. Ponadto chroni przed urazami mechanicznymi oraz promieniami UV. Może być używana przez długi czas, ponieważ nie powoduje zmęczenia wzroku. Wykonana ze specjalnie zaprojektowanych materiałów kompozytowych.
Pomyślnie przetestowane na przedłużony kontakt z ciekłym azotem.
  • Ergonomiczny kształt
  • Rozmiar: 395 x 240 x 2 mm
  • Klasa optyczna 1


Gogle VISION-CRYO
VISION - CRYO to gogle przeznaczone do ochrony okolic oczu przed zanieczyszczeniami w operacjach z użyciem ciekłego azotu. Chronią przed uderzeniami i promieniami UV oraz nadają się do długotrwałego użytkowania, ponieważ nie powodują zmęczenia wzroku. Wykonane ze specjalnie zaprojektowanych materiałów kompozytowych.
Pomyślnie przetestowane na przedłużony kontakt z ciekłym azotem.
Model Opis
T-CRYO LIGHT/T-CRYO PLUS Fartuch
GHETTE-CRYO Getry
CLEAR-CRYO Osłona twarzy
VISION-CRYO Gogle

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.