EVERmed LR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Stalowa konstrukcja
 • Chłodziwo R134a bez CFC
 • Wtyczka typu schuko (F+E)
 • Sensor Pt100
 • Temperatura pracy 0°C / +15°C 
 • Standardowy panel kontrolny lub opcja Pro
Podwójne oraz potrójne chłodziarki LR/ LR Pro

LR 925,1160, 1365, 2100 W (W kolorze białym)

LR 925, 1160, 1365, 2100 S (Ze stali nierdzewnej) 


Konstrukcja:
 wykonana z blachy stalowej z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym na zewnątrz i stalą nierdzewną 18/10 AISI 304 wewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie, a wewnętrzne dno wyposażone jest w zasobnik, który zapobiega wyciekom.

Izolacja: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 Kg/m³), o grubości 50 mm. Bez CFC

Stopki: wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304, z regulacją wysokości- niektóre modele wyposażone są w kółka.

Izolowane drzwi: na zawiasie, wykonane z tego samego materiału izolacyjnego co reszta konstrukcji (blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym lub stal nierdzewna 18/10 AISI 304 zawsze wewnątrz i na zewnątrz). Drzwi są wyposażone w zdejmowaną gumową uszczelkę magnetyczną, aby zapewnić idealne hermetyczne zamknięcie i możliwość odwracania, aby zmienić zawieszenie drzwi. Uchwyt jest wpuszczany, więc nie zwiększa rozmiaru lodówki. Drzwi są również wyposażone w wyłącznik drzwiowy, który zatrzymuje wewnętrzną wentylację w otworze drzwi (aby ograniczyć straty powietrza).

Wyposażenie wewnętrzne:druciane półki do przechowywania wykonane z blachy stalowej z wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego z nierdzewnego materiału. Półka jest zamocowana na prowadnicach ze stali nierdzewnej zapobiegających przechylaniu, które umożliwiają łatwe wyjęcie półki i dostosowanie jej wysokości bez użycia narzędzi. Wewnętrzny system regałów pozwala na dużą elastyczność wewnętrznej oprawy z możliwością wymiany i łączenia półek oraz szuflad (opcjonalnie szuflady dostępne)
 • Udźwig półki: 30 Kg  
Oświetlenie wewnętrzne: ledy zamontowane na ścianie bocznej, z automatyczną aktywacją zarówno przy każdym otwarciu drzwi, jak i za pomocą przycisku na panelu sterowania. Zapewnia oszczędność energii i zapobiega wewnętrznemu ogrzewaniu wytwarzanemu przez tradycyjne lampy neonowe.

Panel kontrolny:
 ulokowany na górze urządzenia, sterowanie urządzeniem umożliwia 6 miękkich przycisków oraz wyświetlacz LED, pozwalający kontrolować funkcje i status pracy chłodziarki (razem z alarmem). 

Panel kontrolny “xPRO”: ulokowany na górze urządzenia, mikroprocesor sterujący, z przyciskami i kolorowym wyświetlaczem. Czujnik nadzoruje wszystkie funkcje urządzenia za pośrednictwem interfejsu EEN (EVERmed Easy Navigation pol. łatwy system obsługi evermed), z ikonami i wiadomościami, dla łatwego ustawienia wszystkich funkcji urządzenia w zależności od potrzeb. Panel sterowania jest zasilany bateryjnie w celu zapewnienia działania wyświetlacza i alarmów nawet w przypadku awarii zasilania (modele Pro).

Główne funkcje panelu to:

 • Wyświetlacz led z paskiem jasności, podświetlanym na czerwono, informującym o obecnej temperaturze, oraz zielonymi ikonami, pokazującymi status urządzenia (działanie sprężarki, rozmrażanie, praca wentylatora itp.) 
 • Cyfrowa zmiana temperatury z dokładnością do 0,1°C 
 • Przyciski z możliwością blokady, uruchamiane ręcznie, aby uniknąć zmiany osobom nieupoważnionym
 • Alarm dźwiękowy (z automatycznym resetem) w celu informowania o: 
  • wysokiej i niskiej temperaturze z limitami programowalnymi przez użytkownika
  • uchylonych drzwiach
  • awarii zasilania
  • parownik zapobiegający zamarzaniu
  • awarii sensorów
 • wyciszanie alarmów akustycznych z utrzymaniem wizualnego wskazania stanu alarmowego 
 • Pamięć alarmów dla ostatnich 10 alarmów, z możliwością sprawdzenia na ich na wyświetlaczu, kiedy alarm został uruchomiony, kiedy zakończony i który osiągną najwyższy lub najniższy szczyt temperatury (jeśli dotyczy)
 • Sensory typu Ntc zapewniający bardzo dobrą kontrolę wydajności temperatury
 • Styk NC do zdalnego sterowania sygnałami alarmowymi
Jednostka chłodząca: montowana na górze konstrukcji, z jednostką skraplającą uzupełnioną przez hermetyczne sprężarki i skraplacz z żebrowaniem, chłodzone powietrzem przez wentylator. W tylnej części komory magazynowej zamontowany jest parownik z miedzianymi rurami ze stali nierdzewnej, co zabezpiecza przed przebiciem pokrywy, pod którą umieszczony jest wentylator. Wszystkie zamontowane komponenty są klasy przemysłowej, aby zapewnić maksymalną niezawodność.

Chłodziwo:
 R134a bez CFC

Chłodzenie: obieg powietrza przez wentylator zapewnienia maksymalną równomierność temperatury i stabilności komory

Odmrażanie: całkowicie automatyczne, sterowanie za pomocą termostatu. Woda kondensacyjna jest automatycznie kierowana do podgrzewanej tacy, znajdującej się w komorze silnika, w celu automatycznego odparowania wody kondensowanej.

ne techniczne LR 925/ 925 PRO LR 1160/ 1160 PRO LR 1365/ 1365 PRO LR 2100/ 2100 PRO
Temperatura  0°C / +15°C  0°C / +15°C  0°C / +15°C  0°C / +15°C 
Pojemność brutto [l] 1030 1295 1500 2300
Pojemność netto [l] 925 1160 1365 2100
Wymiary [cm] 120 x 74 x 192 150 x 70 x 210 150 x 82 x 210  225 x 82 x 210 
Głośność pracy [dB] ≤ 52 ≤ 52 ≤ 52 ≤ 54
Wyłączniki bezpieczniki wkładów szklanych 10A
Napięcie [V/ph/Hz] 220-230/1/50 220-230/1/50 220-230/1/50 220-230/1/50


Model Wymiary
LR 925/ 925 PRO 120 x 74 x 192 cm
LR 1160/ 1160 PRO 150 x 70 x 210 cm
LR 1365/ 1365 PRO 150 x 82 x 210 cm
LR 2100/ 2100 PRO 225 x 82 x 210 cm

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.