PL EN

Chłodziarki farmaceutyczne Labcold seria INTELLICOLD

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA RLDF0119 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF0119DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG0119 EN
KARTA KATALOGOWA RLDG0119DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDF0219 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF0219DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG0219 EN
KARTA KATALOGOWA RLDG0219DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDF0519 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF0519DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG0519 EN
KARTA KATALOGOWA RLDG0519DIGLOCK EN
 • Wyposażone w kontroler IntelliCold ™ 
 • Dotykowy wyświetlacz temperatury
 • Automatyczna rejestracja temperatury
 • Zakres temperatury: +2 do +8°C
 • Alarm awarii zasilania 
 • Alarm zbyt wysokiej temperatury 
 • Alarm zbyt niskiej temperatury
 • Alarm otwartych drzwi
 • Zapis minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby
 • Automatyczne odszranianie z możliwością odszraniania
 • Chłodzenie wspomagane wentylatorem 
 • Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska 
 • Wewnętrzne światło LED
 • Wsporniki do montażu na ścianie (dotyczy modeli RLDF0119 i RLDG0119)
 • Otwór inspekcyjny

Jako wyłączny dystrybutor chłodziarek farmaceutycznych Labcold

Oferujemy Państwu profesjonalne urządzenia wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w branży farmaceutycznej, między innymi jako chłodziarki do szczepionek.

Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne Labcold

Świetnie sprawdzają się przy przechowywaniu leków. Wyposażone są w systemy alarmowe odchyleń temperatur, otwartych drzwi oraz awarii zasilania, zapewniając niezawodną kontrolę nad przechowywanymi produktami.

Całkowicie płaski kontroler ekranu dotykowego

Zapewnia łatwiejsze czyszczenie i dezynfekcję. Po 30 sekundach braku aktywności panel dotykowy blokuje się, minimalizując ryzyko przypadkowego aktywowania funkcji.

Wbudowany rejestrator temperatury automatyczny

Zapamiętuje dane temperatury przez 24 godziny w ciągu 7 dni. Dane można pobrać za pomocą opcjonalnej karty micro SD i przenieść na komputer PC.

System awaryjnego podtrzymania zasilania kontrolera

Po przerwie w dostawie energii elektrycznej umożliwia obserwację temperatury wewnątrz urządzenia, a rejestrator kontynuuje rejestrację temperatury.

Styk bezpotencjałowy i moduł GSM

Chłodziarki farmaceutyczne wyposażone w styk bezpotencjałowy umożliwiają podłączenie modułu GSM, który powiadamia o stanach alarmowych wysyłając komunikaty SMS na telefon komórkowy użytkownika.

Cyfrowa blokada Digilock

Montowana fabrycznie blokada Digilock eliminuje problem zagubionych lub ogólnodostępnych kluczy. Tylko osoby posiadające kod mają dostęp do przechowywanych w lodówce leków. Istnieje możliwość zmiany kodu w dowolnym momencie, zapewniając pełną kontrolę nad dostępem.

 

Dane techniczne :
Dane techniczne RLDF0119
RLDG0119 RLDF0219 RLDG0219 RLDF0519 RLDG0519
Pojemność 36 66 150
Wymiary HxWxD [mm] 540 x 450 x 510 735 x 450 x 510 835 x 600 x 600
Waga [kg] 30 31 34 35 51 54
Półki 2 3
Drzwi Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne Szkło
Temp. Zakres + 2°C do + 8°C
Typ blokady Standard: Zamek z dwoma kluczami
DIGLOCK: blokada cyfrowa
Odszranianie Automatyczne z możliwością wyłączenia
Chłodzenie wspomagane wentylatorem TAK
Wyświetlacz temperatury TAK
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny TAK
Automatyczny rejestr temperatury TAK
Alarm wysokiej / niskiej temperatury TAK
Alarm braku zasilania TAK
Alarm otwartych drzwi TAK
Karta SD Opcjonalnie
Kontroler IntelliCold

Model Zakres temperatur [oC] Pojemność Wymiary Drzwi Inne
Chłodziarka RLDF0119 od +2 do +8 36 L S450 x G510 x W540 mm Pełne Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF0119DIGLOCK od +2 do +8 36 L S450 x G510 x W540 mm Pełne Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG0119 od +2 do +8 36 L S450 x G510 x W540 mm Szkło Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG0119DIGLOCK od +2 do +8 36 L S450 x G510 x W540 mm Szkło Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDF0219 od +2 do +8 66 L S450 x G510 x W735 mm Pełne Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF0219DIGLOCK od +2 do +8 66 L S450 x G510 x W735 mm Pełne Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG0219 od +2 do +8 66 L S450 x G510 x W735 mm Szkło Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG0219DIGLOCK od +2 do +8 66 L S450 x G510 x W735 mm Szkło Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDF0519 od +2 do +8 150 L S600 x G600 x W835 mm Pełne Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF0519DIGLOCK od +2 do +8 150 L S600 x G600 x W835 mm Pełne Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG0519 od +2 do +8 150 L S600 x G600 x W835 mm Szkło Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG0519DIGLOCK od +2 do +8 150 L S600 x G600 x W835 mm Szkło Zamek cyfrowy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.