PL EN

Chłodziarki Lec Medical

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WERSJA ESSENTIAL:
KARTA KATALOGOWA PE1607C EN

WERSJA CONTROL PLUS:
KARTA KATALOGOWA PPGR273 EN
KARTA KATALOGOWA PPSR273 EN
KARTA KATALOGOWA PPGR353 EN
KARTA KATALOGOWA PPSR 353 EN

  • Wersja Essential i Contol Plus
  • Zakres temperatur od 2 ° C do 8 ° C
  • Wyświetlanie temperatury powietrza i produktu
  • Zewnętrzny cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
  • Zamontowany zamek i 2 klucze
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne temperatury
  • Alarm otwartych drzwi

Chłodziarki farmaceutyczne firmy Lec Medical umożliwiają bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, są energooszczędne oraz niezawodne. Urządzenia posiadają zewnętrzny  cyfrowy wyświetlacz temperatury pozwalający kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności otwierania drzwi oraz zamek na klucz co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do wnętrza chłodziarki. Zaawansowany kontroler uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury oraz alarm otwartych drzwi co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla przechowywanego materiału.

Chłodziarki występują w dwóch wersjach: w wersji Essential i Control Plus.

Wersja Essential:
-zakres temperatury: od od +2 °C do +8 °C;
-pomiar temperatury powietrza;
-zewnętrzny sterownik cyfrowy i wyświetlacz temperatury;
-wyposażone w zamek i 2 klucze;
-dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury;
-2 lata gwarancji w standardzie;
-brak oświetlenia w wewnątrz;

Wersja Contol Plus:
-zakres temperatury: od od +2 °C do +8 °C;
-pomiar temperatury powietrza i produktu;
-zapamiętywana minimalna i maksymalna temperatura w ciągu 24h;
-zewnętrzny sterownik cyfrowy i wyświetlacz temperatury;
-wyposażone w zamek i 2 klucze;
-dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury;
-2 lata gwarancji w standardzie;
-oświetlenie wewnętrzne LED;

Dane techniczne :

Dane techniczne

CONTROL PLUS PPGR273 / PPSR273

CONTROL PLUS PPGR353 / PPSR353

ESSENTIAL PE1607C

Pojemność brutto/netto

273/269

353/349

444/393

Wymiary zewn. SxGxW[mm]

595x625x1565

595x640x1860

685x910x1688

Wymiary wewn. SxGxW[mm]

480x445x1382

480x445x1682

590x670x1170

Półki

5/12

6/14

5/30

Drzwi

Przeszklone/Pełne

Przeszklone/Pełne

Pełne

Zakres temp.

+2 do +8 ºC

Typ blokady

Zamek, z 2 kluczami

Światło

TAK, LED

NIE

 

Model Pojemność Wymiary Drzwi
Chłodziarka PPGR273 nr kat.: 444410652 273 L S595 x G625 x W1565 mm szkło
Chłodziarka PPSR273 nr kat.: 444410651 273 L S595 x G625 x W1565 mm pełne
Chłodziarka PPGR353 nr kat.: 444410665 353 L S595 x G640 x W1860 mm szkło
Chłodziarka PPSR353 nr kat.: 444410666 353 L S595 x G640 x W1860 mm pełne
Chłodziarka PE1607C nr kat.: 444442341 444 L S685 x G910 x W1688 mm pełne
Chłodziarka PSR600 nr kat.: 444442593 600 L S690 x G840 x W1995 mm pełne
Chłodziarka PGR600 nr kat.: 444442591 600 L S690 x G840 x W1990 mm szkło

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.