PL EN
Nowość

Chłodziarki Labcold seria INTELLICOLD

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA RLDF1019 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1019DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1019DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1519 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1519DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1519 EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1519DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1819 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1819 EN

 • Wyposażone w kontroler IntelliCold ™ 
 • Dotykowy wyświetlacz temperatury
 • Automatyczna rejestracja temperatury
 • Zakres temperatury: +2 do +8°C
 • Alarm awarii zasilania 
 • Alarm zbyt wysokiej temperatury 
 • Alarm zbyt niskiej temperatury
 • Alarm otwartych drzwi
 • Zapis minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby
 • Automatyczne odszranianie z możliwością odszraniania
 • Chłodzenie wspomagane wentylatorem 
 • Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska 
 • Wewnętrzne światło LED
 • Otwór inspekcyjny

Jako wyłączny dystrybutor chłodziarek farmaceutycznych Labcold, oferujemy Państwu profesjonalne urządzenia wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w branży farmaceutycznej między innymi jako chłodziarki do szczepionek.

Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne firmy Labcold, świetnie sprawdzają się przy przechowywaniu leków. Zostały wyposażone w systemy alarmowe odchyleń temperatur, otwartych drzwi oraz awarii zasilania, co umożliwia niezawodną kontrolę nad produktami, które są w nich przechowywane. 

Nowy, całkowicie płaski kontroler ekranu dotykowego,  dzięki wyeliminowaniu wystających przycisków, stał się dużo łatwiejszy do czyszczenia i dezynfekcji. Podobnie jak w telefonach komórkowych, po 30 sekundach braku aktywności, panel dotykowy blokuje się, dzięki czemu ryzyko przypadkowego aktywowania funkcji, zostało zminimalizowane.

Wbudowany rejestrator temperatury automatyczne zapamiętuje dane temperatury przez 24 godziny w ciągu 7 dni. Dane można pobrać za pomocą opcjonalnej karty micro SD i przenieść na komputer PC.

System awaryjnego podtrzymania zasilania kontrolera  back up pozwala podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej na obserwację temperatury wewnątrz urządzenia a rejestrator w dalszym ciągu kontynuuje rejestrację temperatury.

Chłodziarki farmaceutyczne wyposażone w styk bezpotencjałowy umożliwiający podłączenie systemu GSM służącego do powiadamiania o stanach alarmowych wysyłając komunikaty SMS na telefon komórkowy Użytkownika (moduł GSM dostępny w ofercie firmy DANLAB).

Montowana fabrycznie cyfrowa blokada Digilock (wyposażenie opcjonalne), całkowicie eliminuje problem zagubionych lub ogólnodostępnych kluczy. Tylko osoby posiadające kod, będą mogły otworzyć chłodziarkę. Możliwość zmiany kodu w dowolnym momencie, daje pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do przechowywanych w lodówce leków. 

Wszystkie chłodziarki z najnowszej serii wyposażone są w w sondę temperatury o długości 1,6 m, którą można umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz chłodziarki. 

Dane techniczne:

Dane techniczne RLDF1019 RLDG1019 RLDF1519 RLDG1519 RLDF1819 RLDG1819
Pojemność [l] 340 440 543
Wymiary HxWxD [mm] 1510 x 600 x 700 1875 x 600 x 700 1960 x 750 x 755
Waga [kg] 79 91 93 105 100 120
Półki 6 5
Drzwi Pełne Szkło Pełne Szkło Pełne Szklane
Temp. Zakres + 2°C do + 8°C
Typ blokady Standard: Zamek z dwoma kluczami
DIGLOCK: blokada cyfrowa
Zamek z dwoma kluczami
Odszranianie Automatyczne z możliwością wyłączenia
Chłodzenie wspomagane wentylatorem TAK
Wyświetlacz temperatury TAK
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny TAK
Rejestracja minimalnej / maksymalnej temperatury TAK
Alarm wysokiej / niskiej temperatury TAK
Alarm braku zasilania TAK
Alarm otwartych drzwi TAK
Gniazdo do karty SD Standard TAK
Kontroler IntelliCold®
Model Zakres temperatur [oC] Pojemność Wymiary Drzwi Inne
Chłodziarka RLDF1019 +2 do +8 340 l S600 x G700 x W1510 mm Pełne Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF1019DIGLOCK +2 do +8 340 l S600 x G700 x W1510 mm Pełne Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG1019 +2 do +8 340 l S600 x G700 x W1510 mm Szkło Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1019DIGLOCK +2 do +8 340 l S600 x G700 x W1510 mm Szkło Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDF1519 +2 do +8 440 l S600 x G700 x W1875 mm Pełne Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDF1519DIGLOCK +2 do +8 440 l S600 x G700 x W1875 mm Pełne Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDG1519 +2 do +8 440 l S600 x G700 x W1875 mm Szkło Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1519DIGLOCK +2 do +8 440 l S600 x G700 x W1875 mm Szkło Zamek cyfrowy
Chłodziarka RLDF1819 +2 do +8 543 l S750 x G755 x W1960 mm Pełne Zamek z dwoma kluczami
Chłodziarka RLDG1819 +2 do +8 543 l S750 x G755 x W1960 mm Szklane Zamek z dwoma kluczami

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.