PL EN

Chłodziarki farmaceutyczne Lec Medical

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA OGÓLNA WERSJA EN

WERSJA ESSENTIAL
KARTA KATALOGOWA PESR47 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PESR82 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PEGR82 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PESR107 WERSJA EN

KARTA KATALOGOWA PEGR107 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PEGR41 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PESR41 WERSJA EN

WERSJA CONTROL PLUS
KARTA KATALOGOWA PPGR47 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PPSR47 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PPGR158 WERSJA EN
KARTA KATALOGOWA PPSR158 WERSJA EN

  • wersja Essential i Contol Plus
  • Zakres temperatur od +2 °C do +8 °C
  • Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz
  • Zamek z 2 kluczami
  • Alarmy temperatury dźwiękowe i wizualne
  • Antybakteryjny uchwyt
  • Czujnik otwartych drzwi 
  • Energooszczędny układ chłodniczy
  • Regulowana wysokość półek

Chłodziarki farmaceutyczne firmy Lec Medical umożliwiają bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, są energooszczędne oraz niezawodne. Urządzenia posiadają zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury pozwalający kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności otwierania drzwi oraz zamek na klucz, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do wnętrza chłodziarki. Zaawansowany kontroler uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury oraz alarm otwartych drzwi co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla przechowywanego materiału.
Chłodziarki występują w dwóch wersjach: w wersji Essential i Control Plus.

Wersja Essential:
-zakres temperatury: od od +2 °C do +8 °C;
-pomiar temperatury powietrza;
-zewnętrzny sterownik cyfrowy i wyświetlacz temperatury;
-wyposażone w zamek i 2 klucze;
-dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury;
-2 lata gwarancji w standardzie;
-brak oświetlenia w wewnątrz;

Wersja Contol Plus:
-zakres temperatury: od od +2 °C do +8 °C;
-pomiar temperatury powietrza i produktu;
-zapamiętywana minimalna i maksymalna temperatura w ciągu 24h;
-zewnętrzny sterownik cyfrowy i wyświetlacz temperatury;
-wyposażone w zamek i 2 klucze;
-dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury;
-2 lata gwarancji w standardzie;
-oświetlenie wewnętrzne LED;

Dane techniczne :

ESSENTIAL

PESR47

ESSENTIAL

PESR82 / PEGR82

ESSENTIAL

PESR107 / PEGR107

ESSENTIAL

PESR41 / PEGR41

Pojemność brutto/netto

47/30

82/67

107/103

41/35

Wymiary zewn. SxGxW[mm]

480x505x565

520x540x660

495x620x830

379x500x702

Wymiary wew. SxGxW[mm]

400x230x415

419x315x540

403x700x400

245x400x310

Pólki

1/3

2/2

2/4

2/5

Drzwi

Pełne

Pełne/Przeszklone

Pełne/Przeszklone

Pełne/Przeszklone

Zakres temp.

+2 do +8 ºC

Typ blokady

Zamek, z 2 kluczami

Światło

Brak

 

CONTOL PLUS PPSR47 / PPGR47

CONTOL PLUS PPSR158 / PPGR158

Pojemność brutto/netto

47/30

158/154

Wymiary zewn. SxGxW[mm]

490x530x620

640x660x910

Wymiary wew. SxGxW[mm]

400x230x415

500x450x725

Pólki

1/3

3/6

Drzwi

Pełne

Pełne/Przeszklone

Zakres temp.

+2 do +8 ºC

Typ blokady

Zamek, z 2 kluczami

Światło

LED

Model Pojemność Wymiary Drzwi Inne
Chłodziarka PESR47 nr kat.: 444410568 47 L S480 x G505 x W565 mm Pełne wersja nablatowa
Chłodziarka PPGR47 nr kat.: 444410572 47 L S480 x G505 x W565 mm Szkło wersja nablatowa
Chłodziarka PPSR47 nr kat.: 444410570 47 L S490 x G530 x 620W mm Pełne wersja nablatowa
Chłodziarka PESR82 nr kat.: 444410640 82 L S520 x G660 x W540 mm Pełne wersja nablatowa
Chłodziarka PEGR82 nr kat.: 444410641 82 L S502 x G660 x W540 mm Szkło wersja nablatowa
Chłodziarka PESR107 nr kat.: 444410629 107 L S495 x G620 x W830 mm Pełne wersja podblatowa
Chłodziarka PEGR107 nr kat.: 444410630 107 L S495 x G620 x W830 mm Szkło wersja podblatowa
Chłodziarka PEGR41 nr kat.: 444410639 41 L S379 x G500 x W702 mm Szkło wersja podblatowa
Chłodziarka PESR41 nr kat.: 444410638 41 L S379 x G500 x W702 mm Pełne wersja podblatowa
Chłodziarka PPGR158 nr kat.: 444410527 158 L S640 x G660 x W910 mm Szkło wersja podblatowa
Chłodziarka PPSR158 nr kat.: 444410526 158 L S595 x G642 x W850 mm Pełne wersja podblatowa

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.