PL EN

Wytrząsarka orbitalna Matrix

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres obrotów nawet do 3000 obr / min
  • Ruch orbitalny
  • Timer i praca ciągła
  • Możliwość grzania, chłodzenia i mieszania
IKA Matrix to nowe i wydajne termowytrząsarki. IKA Matrix Orbital miesza i nadaje się do zmiennych wkładek. Niezależnie od tego, czy są to próbki krwi, środki farmaceutyczne, próbki DNA / RNA czy testy ELISA - próbki o nawet najmniejszej objętości mieszają się całkowicie we wszystkich zastosowaniach laboratoryjnych. 

Ponadto IKA Matrixoferuje wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji:
  • Duży i przejrzysty wyświetlacz z wygodną strukturą menu pozwala na intuicyjną obsługę
  • Prędkości nawet do 3000 obr / min i średnica wytrząsarki 3 mm zapewniają szybkie i skuteczne mieszanie cieczy
  • Różne tryby prędkości dla optymalnego miksowania
  • Regulacja prędkości zgodnie z wkładką, mocowaniem i objętością napełnienia
  • Aluminiowa odlewana obudowa zapewnia bezpieczne ustawienie, doskonałą stabilność i solidność na co dzień

Dane techniczne Matrix orbital Matrix orbital Delta FP/F 0.5 Matrix orbital Delta F1.5/F2.) Matrix Delta + Matrix Orbital Delta +
Funkcje mieszanie mieszanie, grzanie mieszanie, grzanie grzanie i chłodzenie mieszanie, grzanie i chłodzenie
Rodzaj ruchu orbitalny orbitalny orbitalny - orbitalny
Zakres obrotów 300-3000 rpm 2000 rpm 1500 rpm - 300-3000 rpm
Zakres temperatur - RT + 5 °C-100 °C RT + 5 °C-100 °C RT -30 °C-110 °C RT +5 °C-100 °C
Dopuszczalna waga wytrząsania (z nakładką) 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg
Tryb prac Timer oraz praca ciągła Timer oraz praca ciągła Timer oraz praca ciągła Timer oraz praca ciągła Timer oraz praca ciągła
Wymiany (dł. x szer. x wys.) 200 x 120 x 320 mm 220 x 150 x 350 mm 200 x 150 x 350 mm 200 x 125 x 350 mm 200 x 125 x 350 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21
Model Opis
Matrix orbital Zakres obrotów 300-3000 rpm
Matrix orbital Delta FP/F 0.5 Zakres obrotów 2000 rpm
Matrix orbital Delta F1.5/F2.) Zakres obrotów 1500 rpm
Matrix Delta + Zakres obrotów -
Matrix Orbital Delta + Zakres obrotów 300-3000 rpm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.