PL EN

Wytrząsarki orbitalne

 • Wytrząsarki seria RS-OS 10/20 i RS-LS 10/20

  Wytrząsarki seria RS-OS 10/20 i RS-LS 10/20

  Producent: Phoenix

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 2500, 7,5 kg

  Prędkość obrotowa [rpm]: 100 - 800, 100-500, 100 - 350

  sprawdź
 • Wytrząsarki orbitalne RS-OS 5 i RS-LS 5

  Wytrząsarki orbitalne RS-OS 5 i RS-LS 5

  Producent: Phoenix

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 3000

  Prędkość obrotowa [rpm]: 0 - 200

  sprawdź
 • Wytrząsarka orbitalna RS-MM-10

  Wytrząsarka orbitalna RS-MM-10

  Producent: Phoenix

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 500 g

  Prędkość obrotowa [rpm]: 0 - 1500

  sprawdź
 • Wytrząsarka orbitalna S20/S26

  Wytrząsarka orbitalna S20/S26

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Inne: Średnica orbitalna 3 mm

  Prędkość obrotowa [rpm]: 100-1100, 60 – 1100

  sprawdź
 • Wytrząsarka orbitalna VM4

  Wytrząsarka orbitalna VM4

  Producent: CAT

  Nr kat.:

  Prędkość obrotowa [rpm]: 400-2800

  Timer: 1-60 minut

  sprawdź
 • Wytrząsarka do pracy w warunkach ekstremalnych

  Wytrząsarka do pracy w warunkach ekstremalnych

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [°C]: Od +4 powyżej temperatury otoczenia do 100, Od 17 poniżej temperatury otoczenia do 100

  sprawdź
 • Wytrząsarka orbitalna Heavy Duty

  Wytrząsarka orbitalna Heavy Duty

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Szybkość [obroty/min]: Od 25 do 500 obr./min, Od 15 do 500 obr./min, Od 20 do 500 obr./min, Od 15 do 300 obr./min

  sprawdź
 • Chłodząca wytrząsarka orbitalna z inkubacją

  Chłodząca wytrząsarka orbitalna z inkubacją

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Szybkość [obroty/min]: Od 100 do 1200 obr./min

  sprawdź
 • Termiczna wytrząsarka chłodząca z inkubacją

  Termiczna wytrząsarka chłodząca z inkubacją

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Szybkość [obroty/min]: Od 300 do 3000 obr./min

  Temperatura [°C]: Od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C, Od 17°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C

  sprawdź
 • Wytrząsarka orbitalna Light Duty z inkubacją

  Wytrząsarka orbitalna Light Duty z inkubacją

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Opis: Wytrząsarka orbitalna Light Duty z inkubacją, Wytrząsarka z inkubacją dla mikropłytek, Wytrząsarka z inkubacją dla mikropłytek z nieprzezroczystą pokrywą

  sprawdź
 • Wytrząsarka orbitalna Matrix

  Wytrząsarka orbitalna Matrix

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: Zakres obrotów 300-3000 rpm, Zakres obrotów 2000 rpm, Zakres obrotów 1500 rpm, Zakres obrotów -

  sprawdź
 • Wytrząsarka Hula Dancer Basic/Digital

  Wytrząsarka Hula Dancer Basic/Digital

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: Zakres obrotów 2800 rpm/1200-2800 rpm

  sprawdź
 • Wytrząsarka MS 3 Basic/Control

  Wytrząsarka MS 3 Basic/Control

  Producent: IKA

  Nr kat.:

  Opis: Zakres obrotów 0-3000 rpm/100-3000 rpm

  sprawdź
 • Wytrząsarki orbitalne Light Duty

  Wytrząsarki orbitalne Light Duty

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Sterowanie: Analogowe, Cyfrowe

  sprawdź

Wytrząsarki orbitralne to urządzenia wykorzystywane do szybkiego mieszania małych objętości cieczy. Urządzenie te wykorzystuje ruch orbitralny o masymalnym obciążeniu 2,5 lub 7,5 kg. Wytrząsarki orbitralne posiadają niezawodny  wyświetlacz LCD, który pozwala monitorować prędkość, czas a także tryb pracy urządzenia laboratoryjnego. Dodatkowym atutem wytrząsarki jest funkcjonalny timer, który umożliwia zaprogramowanie czasu wytrząsania. Zastosowane innowacje pozwalają również na ciągłą pracę urządzenia. Ponadto  bogate wyposażenie wytrząsarek orbitralnych pozwala na indywidualną konfigurację urządzenia.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.