PL EN

Wytrząsarka orbitalna Light Duty z inkubacją

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Ruch orbitalny
  • Cyfrowe sterowanie
  • Możliwość inkubacji 
  • Funkcja kalibracji temperatury
Wytrząsarki OHAUS Light Duty z inkubacją są przeznaczone do inkubacji próbek tam, gdzie liczy się precyzja i powtarzalność wyników. Wszystkie modele są wyposażone w niezależne wyświetlacze i panele dotykowe do intuicyjnego sterowania i mają zabezpieczenia, które chronią zarówno użytkownika, jak i próbki. Te wytrzymałe wytrząsarki posiadają potrójne mimośrodowe systemy napędowe do stabilnego ruchu obrotowego i są sterowane mikroprocesorami, które zapewniają niezawodność wytrząsania.

Właściwości
:

• Wytrząsarki te zostały zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach i mają pojemność 4 kg, która obejmuje gotową do użycia tacę z ponad 10 łatwymi do zainstalowania akcesoriami.
• Gdy wymagana jest precyzja, w osiągnięciu zadanej temperatury pomoże funkcja kalibracji
temperatury przez użytkownika do zastosowań wrażliwych. Cyfrowe sterowanie zapewni niezawodność i powtarzalną prędkość wytrząsania.
• Wytrząsarka mikropłytkowa pomieści do 4 mikropłytek lub płytek studzienkowych lub pozwoli łatwo zainstalować 2 stojaki na mikroprobówki. 2 opcje — nieprzezroczysta pokrywa do próbek wrażliwych na światło i przezroczysta pokrywa do oglądania próbek.

Zastosowania:

Testy immunologiczne, hybrydyzacje, hodowle komórek, bakterii, hodowle i zawiesiny drożdży, testy ELISA, PCR, reakcje enzymatyczne

Cechy szczegółowe:

Programy: Testy immunologiczne, hybrydyzacje, hodowle komórek, bakterii, hodowle i zawiesiny drożdży, testy ELISA, PCR, reakcje enzymatyczne,

Wyświetlacz: Czytelne i niezależne wyświetlacze LED temperatury, prędkości i czasu umożliwiają jednoczesny podgląd wszystkich ustawień,

Zasilanie:
Odłączany kabel zasilający (w zestawie),

Komunikacja:
Nie dot.

Konstrukcja:
Obudowa z odlewu aluminiowego z pokrywą z poliwęglanu, bezszczotkowy silnik prądu stałego,

Cechy konstrukcyjne:
Konstrukcja odporna na zalanie, zabezpieczenie przed przeciążeniem, wskaźnik ostrzegający o wysokiej temperaturze.

Dane techniczne:

Model * ISLD04HDG ISLDMPHDG ISLDMPHDGL
Opis produktu Wytrząsarka orbitalna Light
Duty z inkubacją
Wytrząsarka z inkubacją
dla mikropłytek
Wytrząsarka z inkubacją dla mikropłytek
z nieprzezroczystą pokrywą
Sterowanie Cyfrowe
Ruch Orbitalny, 3 mm
Zakres prędkości 100 – 1200 obr./min
Dokładność prędkości ± 2%
Zakres temperatur Od + 5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C
Stabilność temperatury ± 0,5°C w temp. 37°C
Maksymalne obciążenie 3,6 kg 4 mikropłytki lub 2 stojaki na mikroprobówki
Zegar Od 1 sekundy do 160 godzin
Układ napędowy Bezszczotkowy silnik DC; potrójny mimośród
Wymiar tacy (dł. × szer.) 279 × 197 mm
Moc 450 W
Nr katalogowy 30391919 30391933 30391926
* Odłączany kabel zasilający (w zestawie) 
Model Opis
ISLD04HDG Wytrząsarka orbitalna Light Duty z inkubacją
ISLDMPHDG Wytrząsarka z inkubacją dla mikropłytek
ISLDMPHDGL Wytrząsarka z inkubacją dla mikropłytek z nieprzezroczystą pokrywą

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.