PL EN

Wytrząsarka Heavy Duty

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Bezszczotkowy silnik DC
  • System Accu-Drive
  • Analogowe lub cyfrowe sterowanie
  • Ruc orbitralny
Wytrząsarki Heavy Duty firmy OHAUS są przeznaczone do szeregu różnych zastosowań bez względu na stopień trudności danego zadania. Zaawansowane i wygodne w użyciu wytrząsarki gwarantują jednostajny ruch orbitalny. Modele cyfrowe oferują dokładną kontrolę prędkości w zastosowaniach wymagających powtarzalności wyników. Modele niecyfrowe są bardziej ekonomiczną alternatywą. Uzyskaj maksymalną przepustowość i wydajność w laboratorium — osiem modeli o obciążalności od 16 do 68 kg.

Właściwości:
• Wszystkie modele są wyposażone w tackę i gumową matę, a ponadto można je dostosować dzięki ponad 70 opcjonalnym akcesoriom.
• Wyjątkowy system wytrząsania Accu-Drive dostępny w wytrząsarkach cyfrowych umożliwia doskonałe sterowanie prędkością oraz zapewnia dokładność i trwałość. Wszystkie modele są wyposażone w bezobsługowy silnik gwarantujący długotrwałe użytkowanie.
• Optymalna funkcja zwiększania prędkości umożliwia powolne dochodzenie do żądanej prędkości, co zapobiega rozbryzgom. Czujnik obciążenia wykrywa brak równowagi i automatycznie zmniejsza obroty do bezpiecznej prędkości.

Dane techniczne SHHD1619AL SHHD1619DG SHHD2325AL SHHD2325DG SHHD4525DG SHHD4550DG SHHD6825DG SHHD6850DG
Sterowanie analogowe cyfrowe analogowe cyfrowe
Ruch Orbitalny, 19 mm Orbitalny, 25 mm Orbitalny,
51 mm
Orbitalny,
25 mm
Orbitalny,
51 mm
Zakres prędkości Od 25 do
500 obr./min
Od 15 do
500 obr./min
Od 25 do
500 obr./min
Od 20 do
500 obr./min
Od 15 do
500 obr./min
Od 15 do
300 obr./min
Od 15 do
500 obr./min
Od 15 do
300 obr./min
Dokładność
prędkości
Nie dot. Powyżej
100 obr./min
± 1% ustawionej
prędkości, poniżej
100 obr./min
± 1 obr./min
Nie dot. Powyżej 100 obr./min ± 1% ustawionej prędkości,
poniżej 100 obr./min ± 1 obr./min
Zegar Od 1 minuty
do 120 minut
Od 1 sekundy
do 160 godzin
Od 1 minuty
do 120 minut
Od 1 sekundy do 160 godzin
Maks. obciążenie 16 kg 22,7 kg 45,4 kg 68 kg
Alarm
dźwiękowy
Nie Tak Nie tak
Czujnik
obciążenia
Nie Tak Nie Tak
Ochrona przed
przeciążeniem
Nie Tak Nie Tak
Interfejs RS232 Nie Tak Nie Tak
Warunki pracy 0°C – 40°C,
80% RH*,
bez kondensacji
-10°C – 60°C,
80% RH,
bez kondensacji
0°C – 40°C,
80% RH,
bez kondensacji
-10°C – 60°C, 80% RH, bez kondensacji
Wymiary ogólne
(dł. x szer. x wys.)
413 × 355 × 149 mm 610 × 678 × 149 mm 729 × 678 × 170 mm 744 × 914 × 170 mm
Taca w zestawie
(dł. × szer.)
279 × 330 mm 457 × 610 mm 610 × 610 mm 610 × 910 mm
Masa netto 21,8 kg 49 kg 90,3 kg 103, 9 kg
Moc 75W 80W
Model Szybkość [obroty/min]
SHHD1619AL Od 25 do 500 obr./min
SHHD1619DG Od 15 do 500 obr./min
SHHD2325AL Od 25 do 500 obr./min
SHHD2325DG Od 20 do 500 obr./min
SHHD4525DG Od 15 do 500 obr./min
SHHD4550DG Od 15 do 300 obr./min
SHHD6825DG Od 15 do 500 obr./min
SHHD6850DG Od 15 do 300 obr./min

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.