PL EN
Wróć

Pompy próżniowe

 • Pompy membranowe

  Pompy membranowe

  Pompy membranowe wykorzystywane są do ciągłego pompowania gazów wolnych od oparów. Urządzenia te wyposażone są w elastyczną membranę wzbogaconą...

  sprawdź
 • Pompy membranowe chemoodporne

  Pompy membranowe chemoodporne

  Pompy membranowe chemoodporne to najwyższej jakości urządzenia o dużej prędkości przepływu. Są to chemioodporne próżniowe pompy, w których gazy...

  sprawdź
 • Pompy olejowe

  Pompy olejowe

  Pompy olejowe to urządzenia, które idealnie sprawdzą się w procesach, wymagających niskiej próżni końcowej przy średnim lub dużym natężeniu przepływu...

  sprawdź
 • Pompy hybrydowe

  Pompy hybrydowe

  Pompy hybrydowe skutecznie minimalizują niekorzystny wpływ procesów kondensacji oparów żrących.  Urządzenia łączą w sobie elementy dwustopniowej...

  sprawdź
 • Systemy do aspiracji płynów / Systemy ssące do odsysania cieczy

  Systemy do aspiracji płynów / Systemy ssące do odsysania cieczy

  Producent: Vacuubrand

  Nr kat.:

  Wymiary: 250 x 200 x 490mm (L x W x H), 230 x 180 x 430 mm, 408 x 194 x 500 mm, 408 x 194 x 430 mm

  Waga: 2,8 kg, 3,2 kg, 7,3 kg, 7,7 kg

  sprawdź
 • Pompy Atex VACUUBRAND

  Pompy Atex VACUUBRAND

  Producent: VACUUBRAND

  Nr kat.:

  Wydajność [dm3/h]: 1,9 m3/h, 3,7 m3/h, 8,1 m3/h

  sprawdź
 • Sieć próżniowa VACUU-LAN

  Sieć próżniowa VACUU-LAN

  Producent: VACUUBRAND

  Nr kat.:

  Opis: Sieć próżniowa VACUU LAN

  sprawdź

Pompa próżniowa ma zastosowanie w technice służącej m. in. do usuwaniu gazów. Poprzez wytworzenie podciśnienia w zamkniętej przestrzeni tworzą się warunki zbliżone do próżni. Wszystkie pompy próżniowe możemy podzielić ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-magnetyczne, molekularne, jonowo-sorpcyjne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe. Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi pompy próżniowe są: ciśnienie końcowe, szybkość pompowania, zależność szybkości od ciśnienia a także wydajność (zwykle podawana w m3 wypompowywanego gazu w jednostce czasu). Niektóre pompy przystosowane są do pracy w strefie ATEX co z kolei obejmuje wszystkie zalety bezolejowych pomp membranowych przy pracy z chemikaliami. Najczęstsze zastosowanie takich pomp  to wyparki rotacyjne i piece suszące o potencjalnie wybuchowej atmosferze. Zatwierdzenie ATEX obejmuje wnętrze pompy (w kontakcie z wypompowanymi gazami). Niektóre dostępne modele posiadają opcje zdalnego sterowania pompą próżniową przez zastosowanie komputera bądź innego urządzenia przenośnego. W naszym portfolio znajdziecie Państwo szeroką ofertę pomp znanego i cenionego producenta firmy Vacuubrand.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.