PL EN

Woreczki BagPage

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Duży wygodny otwór
  • Wskazanie do łatwego pipetowania
  • Natychmiastowa filtracja podczas homogenizacji
  • Łatwe liczenie kolonii
  • Kompatybilny z dowolnym mikserem
Pełnostronicowy worek o pojemności filitra do homogenizacji i automatycznej filtracji próbki. Unikalny system zgrzewania worka zapewnia bezbłędne pipetowanie.

BagPage+
• Multilayer: wzmocniony kompleks wielowarstwowy
• Kalibrowany na całej stronie mikroperforowany filtr
• Porowatość filtra: 280 mikronów
• Dostępne również: BagPage U (okrągłe dno do mieszarek cyrkulacyjnych)
• Dostępny w 100/400/2000/3500 ml

BagPage F
• Do cytometrii przepływowej, PCR
• Multilayer: wzmocniony kompleks wielowarstwowy
• Kalibrowany na całej stronie mikroperforowany filtr
• Filtr o niskiej porowatości: 63 mikrony
• Dostępny w 400 ml

BagPage R
• Multilayer: wzmocniony kompleks wielowarstwowy
Włókninowy filtr Full-Page
• Porowatość filtra: <250 mikronów
• Dostępny w 400 ml

BagPage XR
• Do trudnych do wymieszania próbek
• Kalibrowany na całej stronie mikroperforowany filtr
• Porowatość filtra: 280 mikronów
• Dostępny w 400 ml
• 50% chudszy worek

Dane techniczne 100 + 400 + 400 U + 400 F + 400 R + 400 XR + 2000 + 3500
Maksymalna objętość mieszania 100 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 2000 ml 3500 ml
Optymalna objętość mieszania 5-50 ml 50-300 ml 50-300 ml 50-300 ml 50-300 ml 50-300 ml 400-1500 ml 400-3500 ml
Wymiary torby 95 x 180 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 250 x 380 mm 380 x 600 mm
Opakowanie 25 25 25 25 25 25 25 10
Box 500 500 500 500 500 400 250 100
Nr referencyjny 121 025 122 025 122 225 122 325 161 025 122 425 122 200 123 010


Model Pojemność
100 100 ml
+ 400 400 ml
+ 400 U 400 ml
+ 400 F 400 ml
+ 400 R 400 ml
+ 400 XR 400 ml
+ 2000 2000 ml
+ 3500 3500 ml

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.