PL EN

Komory laminarne III klasy bezpieczeństwa Nordic LabTech

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • komora laminarna III klasy bezpieczeństwa
  • wykonana i zaprojektowana zgodnie z normą EN 12469
  • filtry HEPA H14
  • możliwość wyposażenia w dodatkowe zawory gazoszczelne - nawiew / wywiew

Komora laminarna III klasy bezpieczeństwa - n-SAFE Class III

Komory laminarne III klasy bezpieczeństwa firmy Nordic Lab Tech zaprojektowano oraz wykonano zgodnie z normą EN 12469. Komora ze stali nierdzewnej posiada duże otwory na rękawice, w celu zapewnienia jak najlepszej ergonomii. Posiada filtry HEPA H14 zarówno na nawiewie i wywiewie powietrza – z możliwością podwójnego wyciągu HEPA jako opcja. Może zostać również wyposażona w zawory gazoszczelne zarówno na nawiewie jak i na wyciągu. Komora posiada łatwy dostęp do wszystkich części technicznych w przedniej części.

Opcjonalne włazy transferowy z jednej lub z dwóch stron umożliwiają bezpieczne przenoszenie próbek lub produktów. Można ją również łączyć z komorą laminarną klasy II.

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE - BEZ PODSTAWY (S x G x W) [mm]

1003 x 798 x 1290
bez stelaża

WYMIARY ZEWNĘTRZNE - Z PODSTAWĄ, BLAT STOŁU NA WYSOKOŚCI 800 mm (S x G x W) [mm]

1003 x 799 x 2050
ze stelażem

WYMIARY WEWNĘTRZNE [mm] (S x G x W)

1000 x 750 x 700

SZEROKOŚĆ WŁAZU TRANSFEROWEGO [mm]

500

OKNO FRONTOWE DRZWI [mm]

950 x 400

WYSOKOŚĆ ROBOCZA, PODSTAWOWA PODSTAWA [mm]

800 LUB 900 (±25)

WYSOKOŚĆ ROBOCZA, REGULOWANA PODSTAWA [mm]

700 - 1050

WYSOKOŚĆ ROBOCZA, ELEKTRYCZNIE PODNOSZONA PODSTAWA [mm]

700 - 1050

MINIMALNY OTWÓR DRZWIOWY [mm]

800

ŚREDNICA OTWORU PRZEDNIEGO [mm]

200

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA [kg]

210

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA – NAPŁYW (BEZ RĘKAWIC) [m/s]

> 0,7

HAŁAS ZGODNIE Z NORMĄ EN 12469[dB(A)]

< 49

WENTYLACJA NAWIEW / WYWIEW [m3/h]

460

TECHNOLOGIA FILTROWANIA – NAWIEW / WYWIEW

HEPA H14 EN1822 (99,999% PRZY WIELKOŚCI CZĄSTECZKI 0,3μm)

ŚWIATŁO – LED – REGULACJA ŚCIEMNIENIA [Lux]

0-2000

ZASILANIE [V/Hz]

220-240 / 50-60

LUB

110-120 / 50-60

POBÓR MOCY [W]

90

Model Waga Wymiary
n-SAFE Class III 210 kg zewnętrzne (S x G x W) bez podstawy - 1003 x 798 x 1290 / wewnętrzne (S x G x W) 1000 x 750 x 700

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.