PL EN

Komory laminarne Advance AP II klasy bezpieczeństwa do patomorfologii z ręcznym przesuwaniem szyby frontowej

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA EN
 • Gwarantująca bezpieczeństwo dla produktu, operatora i otoczenia
 • Ergonomiczny i kompaktowy design
 • Innowacyjna powłoka antymikrobowa ZEROCOAT
 • Zastosowanie: świeże płyny, próbki moczu i krwi, biopsje, kultury bakterii, materiał biologiczny
Telstar Advance AP to komora laminarna II klasy bezpieczeństwa będąca specjalną wersją komory Telstar BIO II Advance Plus 6. Została opracowana w odpowiedzi na najbardziej powszechne potrzeby oddziałów patologicznych: manipulowanie i przygotowywanie organów i tkanek do dalszych badań, przy zapewnieniu pełnej ochrony personelu. Komora jest odpowiednia do pracy z patogenami 1,2 oraz 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego (BSL). Gwarantuje bezpieczeństwo dla produktu, człowieka i otoczenia zgodnie z normą EN 12469.

Zalety:
 • Przepływ laminarny
 • Intuicyjny anel sterowania
 • Ergonomiczny i kompaktowy design
 • Łatwa obsługa
 • System niskoemisyjny: wentylatory z silnikami EC i oświetlenie LED
 • Łatwa konserwacja i wymiana filtrów HEPA od przodu komory
 • Blat roboczy pokryty innowacyjną powłoką antymikrobową ZEROCOAT

Cechy szczególne:
 • Obszar roboczy - płaska powierzchnia do manipulacji próbkami
 • Obszar czyszczenia - pochyła powierzchnia zapewniająca sprawne ujście cieczy do odpływu i zapobiegająca ich akumulacji
 • Złącze do odpadów - umożliwia bezpieczne i sprawne usuwanie odpadów
 • Obszar zlewowy - pozwala na całkowite pozbycie się pozostałej cieczy
 • Filtry wydechowy dla formaldehydu - zapobiega ujściu gazów lub pary wodnej do otoczenia
Akcesoria:
 • Stelaż pod komorę na nóżkach o wysokości 770 lub 900 mm
 • Stelaż pod komorę na nóżkach z możliwością elektronicznego poziomowania
 • Zestaw zaworów (do azotu, powietrza, gazu, próżni...)
 • Przyłącze dla przewodów

Model Advance AP
Wymiary zewnętrzne (z blatem 900 mm) 1961 x 764 x 2219 mm
Wymiary wewnętrzne (z blatem 900 mm) 1869 x 602 x 580 mm
Waga 350 kg
Prędkość przepływu laminarnego 0,35 m/s
Prędkość powietrza wlotowego 0,50 m/s
Moc 0,338 kW
Zasilanie (inne dostępne na żądanie) 230 V
Częstotliwość 50-60 Hz
Oświetlenie ≥1000 luksów
Natężenie dźwięku ≤58 dBA
Filtry HEPA H14 zgodne z EN 1922
Jakość powietrza ISO 4 zgodne z ISO 146644-1
Model Wymiary Moc
Komora laminarna Advance AP 1961 x 764 x 2219 mm 0,338 kW

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.