PL EN

Analizator wieloparametrowy Hyperlab Smart do analizy wina

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
FILM - PREZENTACJA PRODUKTU
  • Analiza próbek wina, innych napojów i żywności
  • Szybka analiza
  • Ultra kompaktowy
  • Minimalne zużycie wody
  • Stalowa igła
  • Możliwe zarządzanie wieloma urządzeniami z jednego komputera
  • Ten sam system rozcieńczania Hyperlab Plus i Basic
Funkcje:
- Wymiary: 40x60x38 cm
- 10 pozycji odczynników z 20 próbkami lub alternatywnie 20 pozycji odczynników i 10
   próbek;
- 4 sektory reakcji z 24 kuwetami, 150 testów / h
- Ten sam system rozcieńczania Hyperlab Plus i Basic
- To samo oprogramowanie Hyperlab Plus i Basic (3 zarządzania odczynnikami,
  wizualizacja kinetyczna, równanie kalibracji itp.),
- Możliwe zarządzanie wieloma urządzeniami z jednego komputera;
- Kontrola wkładania / używania kuwet;

Dostępne parametry:
ACETALDEHYD, KWAS OCTOWY, AMONIAKALNY I ± AZOT AZOTOWY, ANTOCYANY, WAPŃ, KATECHINY, CHLOR, KWAS CYTRYNOWY, MIEDZ, KWAS D-GLUKONOWY, D i L KWAS AKTYWNY, D i L KWAS MALOWY, ETANOL ( do 2% obj.) GLUKOZA / FRUKTOZA, GLIKEROL, ŻELAZO, KWAS L- ASKORBINOWY, MAGNEZ, POTAS, STABILNOŚĆ BIAŁKA (na winie) KWAS
PIROGRONOWY, SO2 WOLNY i CAŁKOWITY, SUKROZA, KWAS WINOWY, CAŁKOWITE POLIFENOLE.

Dane techniczne:
ROZMIAR / WAGA
Wysokość: 40 cm); Waga: 20 kg ; Głębokość: 60 cm ; Szerokość: 38 cm
ZASILANIE
100 - 240 V, 50/60 Hz jednofazowy z podłożem
POBIERANIE PRÓBEK
1 igła do pobierania próbek, skok igły 75 mm; Pojemnościowy detektor poziomu cieczy
STRZYKAWKA DILUTEROWA
Długotrwały tłok; Pojemność strzykawki, 368 l; Rozdzielczość strzykawki, 0,07 ¼L;
PODAJNIKI ODCZYNNIKÓW
Wyjmowany stojak na odczynniki 20 butelek, 38 ml lub 15 ml; Opcjonalnie wiele tac odczynników z listą roboczą automatycznie zarządzaną przez oprogramowanie
PODAJNIKI PRÓBEK
Wyjmowana taca, 10 ponumerowanych pozycji, probówki 12 - 13 mm, 5 - 7 ml / kubki 1 ml;
Opcjonalna konfiguracja: 10 pozycji odczynników i 20 pozycji próbek
ROTOR
4 segmenty reakcji 24, jednorazowe, kuwety optyczne, w sumie 96
KOMÓRKI REAKCYJNE
Droga optyczna 9,5 mm, 275 - 500 ¼L objętość reakcji
GRUPA OPTYCZNA
1 lampa halogenowa (6 V, 10 W) o przedłużonej emisji UV; 10-pozycyjny dysk filtracyjny
PIPETOWANIE
Objętość: próbka, 2 - 300 ¼l; odczynnik, 2-350 ¼L; Precyzja: 1,5 CV% przy 2 ¼L; 1 CV% przy 4 ¼L
REAKCJA
Objętość reakcji, 300 - 500 ¼L; Automatyczne powtarzanie testu z rozcieńczeniem
KONSERWACJA
Procedury zaprogramowane przez liczniki żywotności podzespołów; Prosta roczna procedura konserwacji
RAPORTY
Automatyczne raporty próbne po zakończeniu testu; Pojedynczy test, pełna próbka, arkusz
roboczy, metoda i QCs
IGŁA
 
Igła do pobierania próbek umyta wewnętrznie i zewnętrznie
METODY BADAŃ
Nieograniczona liczba metod w pamięci komputera; do 100 aktywnych metod
KOMPUTER ZEWNĘTRZNY, minimalne wymagania:
Intel I3, 4 GB pamięci RAM;  Port USB systemu Microsoft Windows® 7 lub 10 do podłączenia analizatora; Port Ethernet LAN do komunikacji z hostem LIS; Sugerowana drukarka laserowa zewnętrzna A4; Oprogramowanie zaprojektowane nawet do monitora z ekranem dotykowym
Model Parametr
Analizator wieloparametrowy Hyperlab Smart SQRQ078689

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.