PL EN

Analizator wieloparametrowy Hyperlab Plus i Basic do analizy wina

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie


  • Analiza próbek wina, innych napojów i żywności
  • Wysoka prędkość analityczna
  • Dokładne wyniki analiz
  • W pełni automatyczna analiza
  • Niski koszt pomiarów
  • Innowacyjne oprogramowanie
  • Wymiary 60x66x50 cm
Analizator Hyperlab PLUS oraz BASIC to najbardziej zaawansowane rozwiązanie do automatyzacji sterowania analitycznego w dziedzinie enologii. Wyniki analiz są niezwykle dokładne i pozwalają użytkownikowi pracować w sposób efektywny pod względem czasu, co pozwala zarówno na poprawę analizy jakości, jak i optymalizację kosztów i dodatkowe korzyści.

Hyperlab
to automatyczny analizator wieloparametryczny z elastycznym dostępem losowym, co oznacza, że może w pełni wykonywać wszystkie procedury obsługi ręcznej automatycznie. 

Ramię do pobierania próbek, kontrolowane przez mikroprocesor, wykonuje pobieranie próbki, jej rozcieńczenie (jeśli jest to wymagane przez metodę) i odessanie odczynników. Zarówno próbka, jak i odczynniki są dozowane do kuwety reakcyjnej i pozostają tam wystarczająco długo, w stałej i kontrolowanej temperaturze, aby umożliwić całkowite zajście reakcji. Produkt reakcji podaje się za pomocą wstępnie ustalonej długości fali, a otrzymaną absorbancję wyraża się w wartości stężenia za pomocą odpowiednich algorytmów. Podczas procesu fazy mycia zachodzą między cyklami zasysania i dozowania, dzięki czemu unika się ryzyka zanieczyszczenia między odczynnikami i próbkami. Po wysuszeniu kuwety przechodzi ona dokładną kontrolę optyczną przed przeprowadzeniem owej analizy.

NAJLEPSZA JAKOŚĆ I EKONOMICZNOŚĆ
Automatyzacja Hyperlab gwarantuje najwyższą dokładność i precyzję wyników danych, co znacznie zmniejsza koszty analizy o około siedem razy w porównaniu z metodologiami ręcznymi. Odczynniki Hyperlab są zredukowane do minimum: pojedyncze oznaczenie wymaga mniej niż 300 mikrolitrów.

GŁÓWNE CECHY

Innowacyjne oprogramowanie: system Windows, przyjazne dla użytkownika funkcje,
technologia ekranu dotykowego, włączanie / wyłączanie z programowalnym uruchomieniem, wsparcie on-line.
Monitor: informacje o zaprogramowanych metodach, wybranych analizach, liczbie analiz
do uruchomienia, kalibracji i sprawdzania stanu.
Panel odczynników: Wyświetla pozycję próbek i ich objętości.
Próbki: Wyświetlanie statusu próbek. Możliwość dodawania, usuwania lub modyfikowania próbek podczas analizy.
Listy robocze: Nieograniczone listy robocze mogą być używane jednocześnie. Testy mogą być dodawane lub usuwane i automatycznie powtarzane, jeśli są błędne. Kontrolę reakcji kinetyki można przeprowadzić dla pojedynczych testów.
Kalibracje: Odejmowanie odczynnika ślepego od 1 do 8 kalibratorów do pojedynczego testu.
Regresje liniowe i nieliniowe z trzema typami ekstrapolacji danych: sześcienna,
wielomianowa i log-logit.
Przetwarzanie danych: wyniki można ponownie obliczyć na końcu analizy, korelując je
z jedną lub większą liczbą próbek o stałej wartości. Nowa linia regresji pokaże wartość
uzyskaną przez ponowne obliczenie.
Testy: Wszystkie analizy dotyczące oznaczania spektrofotometrycznego mogą być
zautomatyzowane.

PARAMETRY
Kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas D-glukonowy, kwas D-mlekowy, kwas L-mlekowy, kwas L-jabłkowy, kwas pirogronowy, kwas winowy, aldehyd octowy, antocyjanin, azot alfa-aminowy, azot amoniakalny, wapń, katechiny, chlorki, żelazo , Glicerol, Glukoza /Fruktoza, Glukoza / Fruktoza (do analizy wysokiej koncentracji cukru na moszczach),Magnez, Polifenole ogółem, Potas, Miedź, Wolny i całkowity SO2, Optyczny roztwór odniesienia.

Inne metody:
IC (intensywność koloru 420 + 520), cień (420/520), ICM (zmodyfikowana intensywność koloru 420 + 520 + 620), GRB (% koloru żółtego, czerwonego i niebieskiego na całkowitym kolorze jest to niezbędne określenie dla produktów poddawanych procesowi rafinacji lub mikro-oksygenacji).

DANE TECHNICZNE HYPERLAB PLUS i BASIC

OBJĘTOŚĆ (Hyperlab Plus i Basic)
-Przykład: 2-300 µl, precyzja 1% przy 10 µl
-Reagent: 5-350 µl, precyzja <1% przy 250 µl
-Reakcja (próbka + odczynnik): 220-350 µl
-Mieszanie w kuwecie po dozowaniu

ROZCIEŃCZANIE (Hyperlab Plus i Basic) 
-Automatyczne programowalne rozcieńczenie dla każdej próbki
-Czynniki: 1: 1, 1: 4, 1:10, 1:40, 1: 100

PRĘDKOŚĆ ANALITYCZNA
-125 ... 200 analiz / godzinę - Hyperlab Plus
-100 ... 180 analiz / godzinę - Hyperlab Basic

KONTROLA TEMPERATURY (Hyperlab Plus i Basic)
- Odczynnik chłodzony w temperaturze 15 °C poniżej temperatury otoczenia
- Kuweta do odczytu z programowalnym ogrzewaniem
- Odczynnik podgrzewający w igłach ssących

RODZAJE TESTÓW (Hyperlab Plus i Basic)
Punkt końcowy, Bichromatyczny punkt końcowy, Różnicowy punkt końcowy,
Różnicowy punkt końcowy próbki puste, pochodne, czas.

PODAJNIKI PRÓBEK
-60 pozycji próbek - Fiolki Hyperlab Plus
-30 fiolek i 20 kubków- Hyperlab Basic

PODAJNIKI ODCZYNNIKÓW
-Chłodzona tacka na 30 pozycji - Hyperlab Plus
-26 stanowisk chłodniczych- Hyperlab Basic

IGŁA POBIERANIA PRÓBEK
- Szklana igła ceramiczna, czujnik pojemności, odczynnik przed ogrzewaniem - Hyperlab Plus
- Igła ze stali nierdzewnej, czujnik pojemności, opcjonalne podgrzewanie odczynnika - Hyperlab Basic 

ROTOR (Hyperlab Plus i Basic)
80 kuwet BIONEX wymienialnych pojedynczo, ponad 20 000 testów

STACJA MYJĄCA
-6 igieł dozujących do roztworu myjącego, 6 igieł ssących, 1 igła susząca, 8 cykli prania dla każdej kuwety 
-igły dozujące Hyperlab Plus -4 do roztworu do prania, 5 igieł ssących, 1 igła do suszenia, 6 cykli prania dla każdej kuwety - Hyperlab Basic

OPTICAL GROUP (Hyperlab Plus i Basic)
-1 lampa halogenowa (6 V, 10 W) z rozszerzoną emisją UV, 2 soczewki skupiające, 
-pozycyjne filtry interferencyjne, 8 pozycji z filtrami interferencyjnymi 340, 420, 520, 546, 578, 620, 650, 700 mm, 1 wolne położenie i 1 dla ciemnego czytania.

PRZETWARZANIE DANYCH (Hyperlab Plus i Basic)
Wyniki można ponownie obliczyć na koniec analizy, skorelowując je z jedną lub kilkoma próbkami o stałej wartości

INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE (Hyperlab Plus i Basic)
Niezwykle przyjazny dla użytkownika. Zoptymalizowany system losowy pozwala użytkownikowi pracować wydajnie i komfortowo. System operacyjny: Windows

ZBIORNIKI
-2x20lt z tworzywa sztucznego do mycia i odprowadzania wody, zbiorniki z tworzywa sztucznego Hyperlab Plus
-2x5lt do mycia i odprowadzania wody- Hyperlab Basic

CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA
-Dostępne - Hyperlab Plus
-Niedostępne Hyperlab Basic

WYMIARY (Hyperlab Plus i Basic)
LxDxH 60x66x50 cm

WAGA
- 38Kg Hyperlab Plus
- 32Kg Hyperlab Basic

WARUNKI PRACY (Hyperlab Plus i Basic)
- Maks. Wilgotność względna 16-30 ° C 80%

ZASILACZ (Hyperlab Plus i Basic)
-240 / 100Vac, 50/60 Hz jednofazowy z masą

ABSORPCJA MOCY (Hyperlab Plus i Basic)
-Poniżej 200 VA (z wyłączeniem zewnętrznego komputera PC
Model Parametr
Analizator wieloparametrowy Hyperlab Plus SQRQ060129
Analizator wieloparametrowy Hyperlab Basic SQRQ074351

Zobacz również