PL EN

Analizator stabilności Criocheck do wina

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA CRIOCHECK
  • Analiza próbek wina;
  • automatyczny system;
  • cichy system chłodzenia;
  • wyświetlacz z ekranem dotykowym;
  • automatyczny dozownik KHT;
  • dwie metody analiz;
Stabilność winowa związana jest ze zjawiskiem wytrącania się dwuwinianu potasu w wyniku obecności w winie kwasu potasowego i winowego. Wytrącanie jest powolnym procesem, które zachodzi po fermentacji moszczu lub bezpośrednio po butelkowaniu wina. Zjawisko to nie powoduje żadnych uszkodzeń organoleptycznych w winie, ale na pewno z wizualnego punktu widzenia nie jest to akceptowalne przez coraz bardziej wymagających konsumentów.

CRIOCHECK
to analizator służący do pomiaru stabilności wodorowinianu potasu w próbkach wina, wykorzystujący metodę wymrażania.

Główną innowacją CRIOCHECK jest wykorzystanie w pełni automatycznego systemu do przeprowadzania analiz. Oznacza to, że Operator nie musi być fizycznie obecny podczas procedury analizy. Po przygotowaniu przyrządu do analizy, urządzenie działa automatycznie, nie wymagając dalszej interwencji Operatora aż do ostatniego kroku lub do momentu umycia sondy.

- Wyświetlacz z ekranem dotykowym.

- Silnik krokowy gwarantuje powtarzalność pomiarów

- Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą interfejsu USB

- Cichy system chłodzenia

- Funkcja czuwania dla oszczędzania energii

- Automatyczny dozownik wodorowinianu potasu (KHT)

GŁÓWNE CECHY:

-Szybkie i łatwe określanie stabilności wina za pomocą elektrochemicznych pomiarów przewodnictwa w różnych warunkach.

-Możliwość określenia stabilności wina dwoma rodzajami analiz:
 mini kontaktem i punktem nasycenia;
 Mini kontakt: określa osad KHT wyrażone w ¼Siemensach - wartość wskazuje stabilność testowanego wina.
 Punkt nasycenia: Analiza automatycznie podaje temperaturę nasycenia badanej próbki wyrażoną w ° C.

-Funkcja kontrolna Check umożliwia łatwe i szybkie analizy.

OPROGRAMOWANIE

Pozyskiwanie i rejestracja danych pomiarowych nabiera coraz większego znaczenia. Criocheck opracował nowy analityczny system oprogramowania do zarządzania danymi. To pozwala laboratoriom do badania, przechowywania i komentowania analiz z najwyższą prostotą.

-Wizualizuj dane pomiarowe (przewodnictwo, temperatura wina, temperatura kąpieli, temperatura zadana itp.);

-Wizualizuj status użytkownika, używając wbudowanych symboli graficznych (stan chłodnicy, grzałki, pozycja sondy itp.);

-Zapamiętaj analizę w bazie danych, z możliwością przeniesienia do pliku tekstowego;

-Możliwość uzyskania z analizy Criocheck wykonanej za pomocą dwóch metod, wizualizacji wyników w formie tekstowej, zapisania na dysku lub wydrukowania grafiki za pomocą drukarki -Wizualizować i wydrukować analizę graficznie lub w postaci tekstu;

-Wizualizuj analizę nasycenia w normalnym trybie graficznym lub w trybie różnicowym; -Wizualizuj analizę za pomocą metody mini kontaktu w trybie bezwzględnym lub w trybie względnym;

-Wizualizuj analizę w trybie pojedynczym lub w wielu trybach.

Istnieje możliwość wizualizowania do maksymalnie 10 analiz jednocześnie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Wyświetlacz: kolorowy VGA-TFT 640x480 7,1” - ekran dotykowy

Klawiatura: ekran dotykowy

Płyta procesora: ARM imx51 @ 800 MHz -256 MB pamięci RAM

System operacyjny: Linux

Interfejs: USB

Dozownik KHT: ręczny

System czyszczenia: ręczny

Cela przewodności: 2 platynowe elektrody

Sonda termometryczna: Pt 100 1/3 Din 3 przewodowa

Mikser próbek wina: z silnikiem krokowym

Mikser wanny: silnik CC

Grzałka: stal nierdzewna 400 W.

Układ chłodzący: 1/6 Hp, wewnętrzny parownik

Wanna: stal nierdzewna, pojemność: 1.5 litra,

Pojemnik: stal z wykończeniem metalicznym

Wymiary: G505xS280xW420 mm

Waga: 28 kg

Model Waga
Analizator Criocheck, nr kat.: SQRQ066922 28 kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.