PL EN

Łaźnie wodne seria LWTc

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Cyrkulacja mechaniczna (pompa)
 • Wyświetlacz LED
 • Czujnik temperatury NTC w obudowie ze stali INOX
 • Elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF
 • Elektroniczny system kontroli poziomu wody
 • Grzałka rurkowa umieszczona nad dnem wanny
 • Wanna tłoczona, obudowa z INOX
 • Zawór spustu wody na frontowej ściance
 • Blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody
 • Min. temp +5°C powyżej temperatury otoczenia
 • Zakres regulacji 20-100°C
 • Optyczne i akustyczne alarmy
Prosta i łatwa w obsłudze łaźnia wodna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym.
Cyrkulacja mechaniczna zapewnia lepszą jednorodność temperatury wody w wannie. Urządzenie dedykowane do pracy poniżej 70°C.

Wyposażenie opcjonalne: 
 • pokrywa z krążkami redukcyjnymi
 • półka perforowana
 • statyw
 • pokrywa płaska
 • pokrywa dwuspadowa
 • platforma
 • kosze na probówki

Dane techniczne:

Model Wymiary gabarytowe [H x W x D] (mm) Wymiary komory wanny [H x W x D] (mm) Zanuszenie max. (mm) Pojemność (l) Moc (W)
LWTc 2/100 210 x 335 x 185 100 x 295 x 145 50 4 400
LWTc 2/150 260 x 335 x 185 150 x 295 x 145 100 5,7 500
LWTc 2/200 310 x 335 x 185 200 x 295 x 145 150 0,3 600
LWTc 4/100 210 x 360 x 335 100 x 325 x 295 50 9 700
LWTc 4/150 260 x 360 x 335 150 x 325 x 295 100 12 900
LWTc 4/200 310 x 360 x 335 200 x 325 x 295 150 18 1100
LWTc 6/100  210 x 540 x 335 100 x 500 x 295 50 14 1000
LWTc 6/150  260  x 540 x 335 150 x 500 x 295 100 19 1200
LWTc 6/200  310 x 540 x 335 200 x 500 x 295 150 26 1400

 

Parametr Wartość
Zakres regulacji temperatury [°C] 20-100°C
Minimalna temperatura robocza [°C] +5°C powyżej temperatury otoczenia
Działka elementarna regulatora temperatury [°C] 0,1°C
Stabilność temperatury [°C] -0,2°C / +0,6°C
Klasa ochrony I
Napięcie zasilania [V/Hz] 230 V / 50Hz

Model Wymiary Pojemność Moc
Nazwa Wymiary użytkowe wanny [mm] [L] [W]
LWTc 2/100 200 x 100 x 65 4 400
LWTc 2/150 200 x 100 x 115 5,7 500
LWTc 2/200 200 x 100 x 165 7,3 600
LWTc 4/100 230 x 200 x 65 9 700
LWTc 4/150 230 x 200 x 115 12 900
LWTc 4/200 230 x 200 x 165 18 1100
LWTc 6/100 360 x 230 x 65 14 1000
LWTc 6/150 360 x 230 x 115 19 1200
LWTc 6/200 360 x 230 x 165 26 1400

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.