PL EN

Łaźnie wodne seria LWMc

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Min. temp +5°C powyżej temperatury otoczenia
 • Zakres regulacji 20-100°C
 • Cyrkulacja mechaniczna (pompa)
 • Wyświetlacz LED
 • Czujnik temperatury NTC ze stali INOX
 • Elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF
 • Elektroniczny system kontroli poziomu wody
 • Grzałka rurkowa nad dnem wanny
 • Wanna spawana i obudowa ze stali
 • Zawór spustu wody na pulpicie
 • Blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody
 • Alarmy optyczne i akustyczne

Prosta i łatwa w obsłudze łaźnia wodna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym.

Cyrkulacja mechaniczna zapewnia lepszą jednorodność temperatury wody w wannie. Urządzenie dedykowane do pracy poniżej 70°C.

Dane techniczne :

MODEL Wymiary zewnętrzne SxGxW [mm] Wymiary użytkowe wanny SxGxW [mm] Pojemność [L] Moc [W]
LWMc 8/100 640 x 360 x 205 480 x 200 x 65 17,4 1200
LWMc 8/150 640 x 360 x 255 480 x 200 x 115 26,1 1600
LWMc 8/200 640 x 360 x 305 480 x 200 x 165 34,8 1900
LWMc 10/100 770 x 360 x 205 610 x 200 x 65 21,3 2000
LWMc 10/150 770 x 360 x 255 610 x 200 x 115 32 2000
LWMc 10/200 770 x 360 x 305 610 x 200 x 165 42,6 2000
LWMc 12/100 910 x 360 x 205 750 x 200 x 65 25,5 2000
LWMc 12/150 910 x 360 x 255 750 x 200 x 115 38,3 2000
LWMc 12/200 910 x 360 x 305 750 x 200 x 165 51 2000

Parametr

Wartość

Zakres regulacji temperatury

20-100°C

Minimalna temperatura robocza

+5°C powyżej temperatury otoczenia

Działka elementarna regulatora temperatury

0,1°C

Stabilność temperatury

-0,2°C / +0,6°C

Klasa ochrony

I

Napięcie zasilania

230 V / 50Hz

Model Wymiary Pojemność Moc
Nazwa Użytkowe wanny SxGxW [mm] [L] [W]
LWMc 8/100 480 x 200 x 65 17,4 1200
LWMc 8/150 480 x 200 x 115 26,1 1600
LWMc 8/200 480 x 200 x 165 34,8 1900
LWMc 10/100 610 x 200 x 65 21,3 2000
LWMc 10/150 610 x 200 x 115 32 2000
LWMc 10/200 610 x 200 x 165 42,6 2000
LWMc 12/100 750 x 200 x 65 25,5 2000
LWMc 12/150 750 x 200 x 115 38,3 2000
LWMc 12/200 750 x 200 x 165 51 2000

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.