PL EN

Łaźnie wodne seria LWMc

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Min. temp +5°C powyżej temperatury otoczenia
 • Zakres regulacji 20-100°C
 • Cyrkulacja mechaniczna (pompa)
 • Wyświetlacz LED
 • Czujnik temperatury NTC ze stali INOX
 • Elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF
 • Elektroniczny system kontroli poziomu wody
 • Grzałka rurkowa nad dnem wanny
 • Wanna spawana i obudowa ze stali
 • Zawór spustu wody na pulpicie
 • Blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody
 • Alarmy optyczne i akustyczne

Prosta i łatwa w obsłudze łaźnia wodna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym.

Cyrkulacja mechaniczna zapewnia lepszą jednorodność temperatury wody w wannie. Urządzenie dedykowane do pracy poniżej 70°C.

Wyposażenie opcjonalne: 

 • pokrywa z krążkami redukcyjnymi
 • półka perforowana
 • statyw
 • pokrywa płaska
 • pokrywa dwuspadowa
 • platforma
 • kosze na probówki

 

Dane techniczne:

Model Wymiary gabarytowe [H x W x D] (mm) Wymiary komory wanny [H x W x D] (mm) Zanuszenie max. (mm) Pojemność (l) Moc (W)
LWMc 8/100 205 x 640 x 360 100 x 580 x 300 50 17,4 1200
LWMc 8/150 255 x 640 x 360 150 x 580 x 300 100 26,1 1600
LWMc 8/200 305 x 640 x 360 200 x 580 x 300 150 34,8 1900
LWMc 10/100 205 x 770 x 360 100 x 710 x 300 50 21,3 2000
LWMc 10/150 255 x 770 x 360 150 x 710 x 300 100 32 2000
LWMc 10/200 305 x 770 x 360 200 x 710 x 300 150 42,6 2000
LWMc 12/100 205 x 910 x 360 100 x 850 x 300 50 25,5 2000
LWMc 12/150 255 x 910 x 360 150 x 850 x 300 100 38,3 2000
LWMc 12/200 305 x 910 x 360 200 x 850 x 300 150 51 2000Parametr Wartość
Zakres regulacji temperatury [°C] 20-100
Minimalna temperatura robocza [°C] +5 powyżej temperatury otoczenia
Działka elementarna regulatora temperatury [°C] 0,1
Stabilność temperatury [°C] -0,2°/+0,6
Klasa ochrony I
Napięcie zasilania [V/Hz] 230/50
Model Wymiary Pojemność Moc
Nazwa Wymiary gabarytowe [H x W x D] (mm) [L] [W]
LWMc 8/100 205 x 640 x 360 17,4 1200
LWMc 8/150 255 x 640 x 360 26,1 1600
LWMc 8/200 305 x 640 x 360 34,8 1900
LWMc 10/100 205 x 770 x 360 21,3 2000
LWMc 10/150 255 x 770 x 360 32 2000
LWMc 10/200 305 x 770 x 360 42,6 2000
LWMc 12/100 205 x 910 x 360 25,5 2000
LWMc 12/150 255 x 910 x 360 38,3 2000
LWMc 12/200 305 x 910 x 360 51 2000

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.