PL EN

Łaźnie wodne seria LWT

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Wyświetlacz LED
 • Czujnik temperatury NTC 
 • Elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody
 • Elektroniczna blokada grzania przy niskim poziomie wody
 • Grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny
 • Wanna tłoczona INOX
 • Obudowa INOX
 • Zawór spustu wody na frontowej ściance
 • Zakres regulacji temperatury od +20ºC do +100ºC
 • Wyświetlacz temperatury z dokładnością do 0,1ºC
 • Alarmy optyczne 
 • Alarmy dźwiękowe

Prosta i łatwa w obsłudze łaźnia wodna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym. Najważniejszą jej cechą jest posiadanie regulatora temperatury, który po wprowadzeniu wymaganej temperatury steruje grzałką tak, aby temperatura wody była stała. Większość elementów łaźni wykonano ze stali nierdzewnej INOXWyposażenie opcjonalne:
 • pokrywa z krążkami redukcyjnymi
 • półka perforowana
 • statyw
 • pokrywa płaska
 • pokrywa dwuspadowa
 • platforma
 • kosze na probówki


Dane techniczne:

Model Wymiary gabarytowe [H x W x D] (mm) Wymiary komory wanny [H x W x D] (mm) Zanuszenie max. (mm) Pojemność (l) Moc (W)
LWT 2/100 210 x 335 x 185 100 x 295 x 145 50 4 400
LWT 2/150 260 x 335 x 185 150 x 295 x 145 100 5,7 500
LWT 2/200 310 x 335 x 185 200 x 295 x 145 150 7,3 600
LWT 4/100 210 x 360 x 335 100 x 325 x 295 50 9 700
LWT 4/150 260 x 360 x 335 150 x 325 x 295 100 12 900
LWT 4/200 310 x 360 x 335 200 x 325 x 295 150 18 1100
LWT 6/100  210 x 540 x 335 100 x 500 x 295 50 14 1000
LWT 6/150  260 x 540 x 335 150 x 500 x 295 100 19 1200
LWT 6/200  310 x 540 x 335 200 x 500 x 295 150 26 1400


Parametr Wartość
Zakres regulacji temperatury [°C] 20-100
Minimalna temperatura robocza [°C] +5°C powyżej temperatury otoczenia
Działka elementarna regulatora temperatury [°C] 0,1
Stabilność temperatury [°C] -0,3°C / +0,8°C
Klasa ochrony I
Napięcie zasilania  [V/Hz] 230/50

Model Pojemność Moc Wymiary
Nazwa [L] [W] Wanny SxGxW [mm]
LWT 2/100 4 400 210 x 335 x 185
LWT 2/150 5,7 500 260 x 335 x 185
LWT 2/200 7,3 600 310 x 335 x 185
LWT 4/100 9 700 210 x 360 x 335
LWT 4/150 13 900 260 x 360 x 335
LWT 4/200 18 1100 310 x 360 x 335
LWT 6/100 14 1000 210 x 540 x 335
LWT 6/150 19 1200 260 x 540 x 335
LWT 6/200 26 1400 310 x 540 x 335

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.