PL EN

Łaźnie wodne seria Blue Line

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Intuicyjne MENU oraz ikony graficzne
 • Pięć konfigurowalnych profili użytkownika
 • Dwa regulatory temperatury
 • Dwufunkcyjny TIMER 
 • Automatyczne wyłączanie urządzenia po zakończeniu pracy
 • Trzy silikonowe grzałki
 • Krocząca temperatura alarmowa
 • Tryb gotowania
 • Wanna i obudowa ze stali nierdzewnej
 • Elektroniczny system kontroli poziomu wody
 • Zabezpieczenie przed pracą urządzenia „na sucho”
 • Pulpit sterowniczy odporny na zachlapania i chemikalia
 • Zawór spustu wody na pulpicie
 • Alarmy wizualne i dźwiękowe

Łaźnia laboratoryjna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę (+/-0,2 °C). Posiada mikroprocesorowy sterownik z dwoma zintegrowanymi regulatorami temperatury. Pierwszy wyświetla temperaturę zadaniową, a drugi chroni przed przegrzaniem i jest odpowiedzialny za włączanie alarmu przy przekroczeniu zadanej temperatury.  Obydwa posiadają wyświetlacz LED. Dzięki systemowi PID maksymalnie zostają ograniczone wahania temperatury zadanej. Łaźnie są wyposażone w tryb gotowania, w którym grzałki pracują z maksymalną mocą.

Dane techniczne :

Model

Wymiary zewnętrzne SxGxW [mm]

Wymiary wanny SxGxW [mm]

Pojemność [l]

Moc [W]

BL 2/150 340 x 270 x 205 295 x 145 x 150 5,7 900
BL 2/200 340 x 270 x 255 295 x 145 x 200 7,3 900
BL 4/150 340 x 450 x 205 295 x 325 x 150 12 1500
BL 4/200 340 x 450 x 255 295 x 325 x 200 18 1500
BL 6/150 340 x 625 x 205 295 x 500 x 150 19 2200
BL 6/200 340 x 625 x 255 295 x 500 x 200 26 2200


Parametry:

 • zakres regulacji temperatury 20-100 °C
 • minimalna temperatura robocza +5 °C powyżej temperatury otoczenia
 • działka elementarna regulatora temperatury 0,1 °C
 • stabilność temperatury +/- 0,2 °C
 • zakres pracy TIMER-a od 1 min do 99 godzin i 59 minut
 • klasa ochronności I
 • napięcie zasilania 230 V/50 Hz
 • alarmy optyczne i akustyczne

Wyposażenie opcjonalne: pokrywa z krążkami redukcyjnymi, półka perforowana, statyw, pokrywa płaska, pokrywa dwuspadowa, platforma, kosze na probówki
Model Pojemność Moc Wymiary
Nazwa [L] [W] Wanny SxGxW [mm]
BL 2/150 5,7 900 295 x 145 x 150
BL 2/200 7,3 900 295 x 145 x 200
BL 4/150 12 1500 295 x 325 x 150
BL 4/200 18 1500 295 x 325 x 200
BL 6/150 19 2200 295 x 500 x 150
BL 6/200 26 2200 295 x 500 x 200

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.